Rubriky
Konference

Příprava nového dobrovolnického projektu ve spolupráci FN Plzeň a TOTEM, z.s.

Příprava dobrovolnického projektu začíná u dobře popsaného problému, na který koordinátor dobrovolnictví bezprostředně reaguje. Jak funguje spolupráce Fakultní nemocnice a dobrovolnického centra v praxi představí Mgr. Lucie Posseltová, MHA, vrchní sestra, Neurologická klinika, FN Plzeň a Bc. Vlastimila Faiferlíková, garant dobrovolnických programů TOTEM, z. s. V příspěvku představíme vznik nového dobrovolnického projektu zacíleného na podporu pacientů […]

Rubriky
Konference

VIZE 2025 – perspektivy vs. bariéry dalšího rozvoje dobrovolnictví ve zdravotnictví v České republice

Celou konferenci zakončíme panelovou diskusí. Za jedním stolem usednou a téma otevřou: MUDr. Ivana Štverka Kořínková, odborná konzultantka, zdravotně sociálních dobrovolnických programů, Dolvea Innovation s. r. o. Mgr. Lenka Hynštová, vedoucí Oddělení kvality zdravotní péče, Odbor zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví České republiky Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL. M., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Plzeň […]

Rubriky
Konference

Na chvíli bez pláště 

O studentské organizaci IFMSA Česká republika, která je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být co nejlépe připraveni pro povolání lékaře nám přijde předat důležité informace BARBORA EMILY BOHÁČOVÁ, studentka 5. ročníku všeobecného lékařství na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy V České republice je tato organizace rozvětvena do 8 poboček na všech lékařských fakultách v zemi.Zároveň […]

Rubriky
Konference

Dobrovolníci v Hospici sv. Štěpána

Mgr. Dagmar Pelcová, DiS., psychoterapeutická podpora, profesionální poradce pro pozůstalé přináší zkušenosti a inspiraci z hospicové péče. Hospic není jen dům a služby. Hospic je tvořen jedinečnými příběhy našich pacientů a jejich blízkých. Hospic je jedním velkým příběhem o životě a umírání a uzdravování vztahů. Hospic je společenství lidí – jedni potřebují pomoc, druzí pomáhají. […]

Rubriky
Konference

Sanitka přání – dobrovolníci, co klienta nosí na rukou

O těch, kteří plní přání těm, kteří si je sami splnit nemohou, se dozvíme z příspěvku Markéty Matušíkové místopředsedkyně spolku Sanitka přání, z. s. Posláním projektu Sanitka přání je poskytnout imobilnímu pacientovi v terminálním stadiu nemoci možnost rozloučit se s lidmi nebo místem, které se pro něho stalo díky nemoci nedostupné; aby pacient nemusel zemřít, […]

Rubriky
Konference

Life Saving Support – spolek dobrovolných záchranářů

Life Saving Support je studentský spolek, který tvoří hlavně studenti a absolventi zdravotnických oborů se zájmem o urgentní medicínu. Společně se v tomto oboru vzdělávají a účastní se různých soutěží. Vzdělávání probíhá jednou až dvakrát týdně. Na těchto schůzkách sdílí zkušenější členové své znalosti s nováčky a kolegy z nižších ročníků. Školí první pomoc na […]

Rubriky
Konference

Pojízdná kavárna a canisterapie v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi

O novinkách v Klaudiánově nemocnici se dozvíme z příspěvku Zuzany Kaftanové, koordinátorky dobrovolnictví.

Rubriky
Konference

Představení nemocničního projektu Gabriel 

Inspirovat se budeme moci i ze zkušeností, které posbírali v novém projektu zaměstnanci a koordinátorka dobrovolnictví v Diecezní charitě Hradec Králové PhDr. Jana Šebová . Zkušenosti a zážitky spojené se začátky projektu Gabriel, který je zaměřený na pomoc seniorům a pacientům ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Sdílení zkušeností a cenné rady, které se […]

Rubriky
Konference

Dobrovolníci pro zdravý životní styl z Ostravy

Zajímavou myšlenku expertního dobrovolnictví nám přijede představit Ing. Dagmar Hoferková – vedoucí, Dobrovolnické centrum ADRA z Ostravy. Od roku 2023 v ostravské nemocnici Agel působí expertní dobrovolníci v rámci programu „Zdravý životní styl“ zaměřeného na děti. Cílem dobrovolnického programu je posilovat povědomí o zdravém životním stylu. Dobrovolníci jsou školeni nutričním terapeutema využívají materiály Ministerstva zemědělství […]

Rubriky
Konference

Smysl volnočasových aktivit na psychiatrii 

Celostátní studentský projekt probíhal i ve FN v Plzni. Co přesně je jeho smyslem a kdo je hlavním protagonistou máme šanci zjistit v příspěvku Dominiky Červenkové. Projekt SPOLU je především založen na iniciativě studentů psychologie, medicíny a jiných pomáhajících profesí. Umožňuje studentům získat praxi v oblasti klinické psychologie, zároveň však díky volnočasovým aktivitám pomáhá i pacientům*kám […]

Rubriky
Konference

Dobrovolníci jako součást psychosociální podpory v Krajské zdravotní a.s.

Prezentace kolegyň z Ústeckého kraje bude zaměřena na představení počtu dobrovolníků, hodin a kolika pacientům byla dobrovolnická podpora poskytnuta za všechny nemocnice.  Nabídnou inspiraci pro ostatní zejména jednorázových a pravidelných aktivit, v kterých se odlišují, canisterapie a Kaleido.

Rubriky
Konference

Představení organizace České ILCO, z. s., aneb jak dobrovolníci pomáhají v péči o pacienty se stomií

Zajímavý projekt přijde představit pan Filip Rejzek: Potýkal jsem se s rakovinou tlustého střeva a konečníku a v důsledku tohoto onemocnění mi byla vytvořena trvalá kolostomie (vývod z tlustého střeva) se kterou žiji již přes 15let. I přes následky onemocnění žiji aktivní život. Velmi mě baví i objevovat a rozvíjet duchovní vnímání světa, které máme všichni v sobě. To také […]

Rubriky
Konference

Dobrovolnický program v Nemocnici Jihlava

Dobrovolnický program nabízí v naší nemocnici aktivity pro pacienty, zaměstnance a veřejnost už od roku 2009. Hlavní cílem činností pro pacienty je snaha o zlepšení jejich psychického stavu a tím i zvýšení šancí na odchod domů a podporu léčebného procesu a hojení. Nabízíme možnost kvalitního trávení volného času, rozptýlení od bolesti či starostí a zájem o […]

Rubriky
Konference

Koně v lékařském plášti

O tom, že dobrovolníci v nemocnicích mají různou podobu nás přesvědčí ve svém příspěvku Mgr. Veronika Volgemutová, zakladatelka, Asistenční jednorožec, z.s. Obsahem příspěvku je Dotyková terapie v nemocničním prostředí – návštěva terapeutického koně v nemocnici, poskytování kvalitní terapie s ohledem na bezpečnost a etiku. Ve světě moderní medicíny se hledá stále nové a inovativní přístupy […]

Rubriky
Konference

Medici na ulici

Odpolední worshopovou část zahájí v první skupině představením studentského projektu Daniel Prančl, student 3. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, vedoucí plzeňské pobočky Medici na ulici. V našem příspěvku se Vám budeme snažit přiblížit práci plzeňské pobočky Mediků na ulici. Naše služby poskytujeme převážně osobám bez domova v ulicích Plzně. Spolupracujeme s různými sociálními službami, aby […]

Rubriky
Konference

Laici dobrovolnými zdravotníky?

O tom, že dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních v době krize mohou být velkou podporou pracovních týmů přednese svůj příspěvek LADA BROŽOVÁ, ředitelka, Český červený kříž Plzeň-město a Rokycany. Vytváření dobrovolných zdravotníků z laiků je naší hlavní činností. Ať už jde o výuku první pomoci, dobrovolníky v Záchranném týmu nebo v projektu Street medicine nebo pomoc […]

Rubriky
Konference

Řízení dobrovolnické činnosti ve Fakultní nemocnici Ostrava

Jak funguje dobrovolnický program ve FN Ostrava představí Simona Honsová – řízení dobrovolnické činnosti ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) V příspěvku se zaměřím na popis současného způsobu řízení dobrovolnických programů ve FNO. Dobrovolnický program FN OSTRAVA patří mezi činnosti, které pomáhají zlepšovat psychosociální podmínky pacientů a zpestřuje jejich pobyt v nemocnici. V průběhu roku 2023 došlo v oblasti dobrovolnické […]

Rubriky
Konference

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM jako klíčový partner FN Plzeň v systému plošného dobrovolnického programu

Přínosy spolupráce zdravotnických zařízení s externími partnery představí Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA. LL. M., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Fakultní nemocnice Plzeň (spoluautor Luboš Tafat) Dobrovolnická činnost poskytovaná pacientům v nemocnici má mnohostranný efekt pro všechny zúčastněné. FN Plzeň se od  1. 4. 2021 zařadila do pilotního projektu MZČR s názvem „Efektivizace nemocniční péče v ČR […]

Rubriky
Konference

Podpora rozvoje dobrovolnictví ve zdravotnictví z pohledu Ministerstva zdravotnictví

Důležitý pohled na procesy a podmínky dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních z pohledu gesčního ministerstva nabídne příspěvek Mgr. Lenky Hynštové, vedoucí oddělení kvality zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Příspěvek seznámí s aktivitami, které má Ministerstvo zdravotnictví vytyčeno pro naplňování své priority, tj. komplexní podpory a rozvoje dobrovolnictví ve zdravotnictví s cílem maximálně využít potenciálu, které českému […]

Rubriky
Konference

„Co se osvědčuje při řízení dobrovolnického programu ve zdravotnictví“

V dopolední části konference vystoupí MUDr. Ivana Štverka Kořínková, odborný konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů, Dolvea Innovation s.r.o. Dobrovolnictví ve zdravotnictví v ČR stojí na stejných principech jako v zahraničí, má ale některé specifické rysy. Jejich znalost a respektování se osvědčuje při přípravě a realizaci konkrétních dobrovolnických programů. Tyto faktory přímo ovlivňují kvalitu a bezpečnost dobrovolnické […]

Rubriky
Konference

Koncepce Rozvoje dobrovolnictví v ČR

Představujeme postupně anotace přednášek a prezentací, se kterými se na konferenci setkáte. Mgr. Nataša Diatková, oddělení dobrovolnictví, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra České republiky Představení prvního strategického dokumentu v oblasti dobrovolnictví v České republice – zaměření, obsah, proces schvalování vládou ČR. Představení systémového uchopení dobrovolnictví v ČR formou regionálních/lokálních/dobrovolnických center a podle oborové působnosti ministerstev. […]

Rubriky
Konference

Naši konferenci podpořili ministr zdravotnictví, hejtman i primátor

„Kde i DOBRO uzdravuje“ – konference, kterou pořádáme 17. dubna 2024 v prostorách nové budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, už začíná mít krásně ostré obrysy. Sjedou se na ní odborníci, dobrovolníci, zdravotníci i manažeři nemocnic a budou diskutovat o formě dobrovolnictví v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních. V tomto okamžiku máme přihlášeno 75 účastníků. Záštitu nad […]

Rubriky
Konference

Přihlaste se na konferenci „Kde i DOBRO uzdravuje“

Přidejte se k nám na inspirativní konferenci! Přihlásit se můžete ZDE Co můžete očekávat? Program: Pro koho je tato konference? Připojte se k nám a buďte součástí této inovativní události, která může změnit pohled na dobrovolnictví ve zdravotnictví!

Rubriky
Konference

Výstava Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní

Součástí konference Kde i DOBRO uzdravuje  je výstava připravená k 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Lidská pravá jsou vlastní nám všem, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický původ, barvu pleti, náboženství, jazyk nebo jiné postavení… Lidská práva jsou práva, která máme jednoduše proto, že existujeme jako lidské bytosti. Nejsou udělována žádným státem. Tato univerzální […]

Rubriky
Konference

Představujeme program konference „Kde i DOBRO uzdravuje“

Rubriky
Konference Konference 2022

Konference 2024 Plzeň „Kde i DOBRO uzdravuje“

RDC PK, TOTEM, z. s., pořádá ve středu 17. dubna 2024 v Plzni,v prostorách nového kampusu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy odbornou konferenci „Kde i DOBRO uzdravuje“, která zahájí program celorepublikových DNŮ DOBROVOLNICTVÍ 2024. Tématem konference „Kde i DOBRO uzdravuje“ je dobrovolnictví ve zdravotnictví aneb výzvy, zkušenosti a perspektivy dobrovolnické služby v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Nataša Diatková – Odbor prevence kriminality, oddělení dobrovolnictví, Ministerstvo vnitra České republiky

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, dějiny umění a historii. Dobrovolnictví se věnuji třicet let, nejprve jako dobrovolnice, později jako koordinátorka dobrovolníků v neziskových nestátních organizacích. Od roku 2003 působím na Ministerstvu vnitra při aplikaci zákona o dobrovolnické službě a tvorbě koncepčních materiálů k dobrovolnictví v ČR. Od roku 2010 vedu pracovní skupinu MV Dobrovolnictví při […]

Rubriky
Lidé na konferenci

MUDr. Ivana Štverka Kořínková – odborná konzultantka zdravotně sociálních dobrovolnických programů, Dolvea Innovation s. r. o.

MUDr. Ivana Štverka Kořínková stála u vzniku dobrovolnických programů ve zdravotnictví v ČR v roce 1999, kdy v praxi připravovala a koordinovala zapojení dobrovolníků na Klinice dětské onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole (FNM) jako součásti psychosociální podpůrné péče pro děti s nádorovým onemocněním a jejich rodiny. Rychlé rozšíření a rozvoj dobrovolnického programu i na dalších pracovištích […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Lenka Hynštová – vedoucí Oddělení kvality zdravotní péče, Odbor zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Lenka Hynštová se většinu své profesní kariéry věnuje zdravotnictví. Na Ministerstvu zdravotnictví působí od roku 2007, nejprve na pozici zabývající se metodickým vedením krajských úřadů v oblasti přenesené působnosti a přípravou zdravotnické legislativy a od roku 2022 na pozici vedoucí oddělení kvality zdravotní péče. Jednou ze stěžejních činností jejího oddělení je i oblast dobrovolnictví ve zdravotnictví, které […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL. M. – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Plzeň

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.  je spojena s Fakultní nemocnicí v Plzni od roku 1990, od roku 2006 pak je jmenována na pozici náměstka pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň. Od téhož roku aktivně spolupracuje s plzeňským Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM a ostatními partnery, v rámci rozsáhlého dobrovolnického programu FN Plzeň, kterého je tak jako v rámci […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Lucie Posseltová, MHA – vrchní sestra, Neurologická klinika, FN Plzeň

Pracuji ve FN Plzeň 30 let. Nyní jako vrchní sestra Neurologické kliniky. Během svého působení v ošetřovatelství jsem potkala celou řadu inspirujících lidí, a to mě dovedlo k myšlence využít dobrovolníky v projektu Edukace pacientů po cévní mozkové příhodě. Je to přesně v duchu mého přesvědčení o tom, že na cestě životem jsou nejdůležitější souputníci.

Rubriky
Lidé na konferenci

Vlastimila Faiferlíková – předsedkyně Správní rady a ředitelka TOTEM, z. s., vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje

Působí jako předsedkyně Správní rady a ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s. v Plzni. Od roku 2014 působí jako členka Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. V TOTEMu se od roku 2007 věnuje koordinaci mezigeneračních a dobrovolnických projektů a programů. V průběhu let pracovala jako volnočasová pedagožka u malých i větších dětí, věnuje […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Simona Honsová – koordinátor dobrovolnické činnosti, FN Ostrava

Dobrovolnická a charitativní činnost provází Simonu Honsovou už od roku 2008. V tomto roce se zapojila do dobrovolnických aktivit při realizaci denního stacionáře pro mladé lidi s hendikepem v Ostravě. Ve stejném roce započaly přípravy na otevření prvního charitativního obchodu v Ostravě a v průběhu následujících jedenácti let se jí ve funkci ředitelky obecně prospěšné společnosti podařilo otevřít v Moravskoslezském […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Lada Brožová – ředitelka, Český červený kříž Plzeň

Lada Brožová V Oblastním spolku Českého červeného kříže pracuje 20 let. Prvních 15 let jako dobrovolník, vedoucí dětských táborů a lektor první pomoci a posledních 5 let jako ředitelka spolku.  Původním povoláním je všeobecná sestra. Ladu nejvíce baví rozjíždět nové užitečné projekty. 

Rubriky
Lidé na konferenci

Daniel Prančl – Medici na ulici, Lékařská fakulta v Plzni UK, vedoucí pobočky Plzeň

Jsem ve 3. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Co mě zaujme v budoucnu je otázka, na kterou neznám odpověď a budu si muset projít všemi okruhy, abych se v nějakém oboru našel. Volný čas trávím se svojí rodinou, přáteli a věnuji se sportu, videohrám a čtení. Plzeňskou pobočku mediků na ulici vedu se […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Barbora Emily Boháčová – IFMSA CZ, Lékařská fakultav Plzni UK, lokální koordinátorka pro veřejné zdraví

Barbora Emily Boháčová se věnuje dobrovolnickým aktivitám od počátku studia v rámci spolku IFMSA – International Federation of Medical Students‘ Associations, ve kterém od jara roku 2023 zastává funkci Lokálního koordinátora pro veřejné zdraví a Národního asistenta pro Světové dny. Mezi tyto projekty patří Úsměv všem, Nemocnice pro medvídky, Světový den zdraví a Světový den […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Veronika Volgemutová – zakladatelka, Asistenční jednorožec, z.s.

Veronika Volgemutová se svou organizací Asistenční jednorožec již pátým rokem cestuje do domovů seniorů, hospiců a nemocnic. Tým tvoří certifikovaní terapeutičtí koně Sagi a poninka Elis. Společně se věnují dotykové terapii. Pomohli velkému počtu pacientů, seniorů a klientů v paliativní péči. Koně pomáhají s emocemi, snižují pocit bolesti, otevírají vzpomínky i komunikaci, velký úspěch mají u klientů s Alzheimerem. Největší […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Filip Rejzek – České ILCO, z. s., Informační a poradenské centrum pro stomiky

Potýkal jsem se srakovinou tlustého střeva a konečníku a v důsledku tohoto onemocnění mi byla vytvořena trvalá kolostomie (vývod z tlustého střeva) se kterou žiji již přes 15let. I přes následky onemocnění žiji aktivní život. Velmi mě baví i objevovat a rozvíjet duchovní vnímání světa, které máme všichni v sobě. To také mě vedlo k tomu, se stát dobrovolníkem […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Žofie Vojáčková – vedoucí Centra sociální a podpůrnépéče, koordinátorka dobrovolníků, Nemocnice Jihlava

Žofie Vojáčková v nemocnici začínala na rehabilitační oddělení v roce 2016 jako dokumentační pracovník a od února 2020 pracuje jako koordinátor dobrovolníků. Když v loni na podzim došlo k vyčlenění dobrovolnického programu do Centra sociální a podpůrné péče dostalo se jí té cti Centrum koordinačně zaštítit. Zkušenosti pro práci s lidmi nejen v týmu a řízení specifických lidských zdrojů – dobrovolníků […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Ing. Dagmar Hoferková – vedoucí, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava

Věnuje se dobrovolnictví od roku 2007. Po zkušenostech v Bílovecké nemocnici založila v roce 2008 centrum ADRA, které se stalo důvěryhodnou organizací v dobrovolnictví v Ostravě, a dnes koordinuje přes 500 dobrovolníků ročně. Její práce v oblasti krizového řízení, včetně kovidové pandemie a uprchlické krize, z ní učinila klíčovou osobnost a zdůraznila její roli jako důležitého poradce […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Eliška Nováková, DiS. – koordinátorka dobrovolníků Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.

V roce 2020 dokončila studium na VOŠ v Mostě, obor nutriční terapeut.V současnosti ještě dodělává specializační studium v Brně ke svému oboru, navíc by se od léta ráda věnovala kurzu krizové intervence. Koordinátorkou dobrovolníků se stala v roce 2023, kdy ji oslovila kolegyně Charlotte. Jelikož je díky svému hlavnímu zaměstnání denně v kontaktus pacienty, moc […]

Rubriky
Lidé na konferenci

PhDr. Jana Šebová – koordinátorka projektu Gabriel, Diecézní charita Hradec Králové, z. s.

Jako mnoho jiných nynějších koordinátorů začínala za studentských let jako dobrovolník, aniž o tom věděla, protože tento termín se u nás ve druhé polovině dvacátého století ještě nepoužíval. Prostě navštěvovala v nemocnici příbuzné a přátele a všimla si, že se k rozhovorům velmi rádi přidávají jejich jí samotné zcela neznámí spolupacienti a tak okruh navštěvovaných rozšířila.

Rubriky
Lidé na konferenci

Charlotte Šulc – koordinátorka dobrovolníků Krajská zdravotní a.s., Chomutov o.z.

Vystudovala SZŠ v Chomutově, po maturitní zkoušce studovala 4 semestry porodní asistence. V roce 2020 nastoupila jako dokumentační sestra na ortopedické oddělení. Od roku 2021 je koordinátorkou dobrovolnického programu v Krajské zdravotní a.s., nemocnice Chomutov o.z. V listopadu 2021 absolvovala kurz Koordinátor dobrovolnictví ve zdravotních službách v IPVZ Praha, který byl pro ní velkým přínosem […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Petra Suchomelová – koordinátorka dobrovolníků, Krajská zdravotní a.s., Teplice o.z.

48 letá žena, vdaná, která má s manželem 2 dospělé děti a dva kocoury. Původním povoláním je knihkupec, učitelka MŠ, keramik a učitelka na ZŠ. Člověk, který rád předává lidem, co se na různých tvůrčích kurzech naučí. Úplně nejraději tvoří zázemí své rodině i dobrovolníkům. V nemocnici Teplice začínala jako dobrovolnice na pravidelných čtvrtečních dílnách, […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Dominika Červenková – psycholožka, ProjektSPOLU, Masarykova univerzita Brno

Vystudovala psychologii na FF UPOL a během studia se právě díky Projektu SPOLU utvrdila ve své cestě klinické psychologie. Dojížděla jako dobrovolnice na různá oddělení psychiatrie, kde sbírala zkušenosti a také se díky Projektu dostala k terapeutickým pobytům na dětském oddělení psychiatrie. Zároveň působila také jako lektorka preventivních programů na SŠ, kde se studenty otevírala téma […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Zuzana Kaftanová – koordinátorka dobrovolnického centra, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Dobrovolnické centrum v nemocnici funguje již 18 let. Zuzana zde působí pátým rokem a je v pořadí třetí koordinátorkou dobrovolnického centra. Téměř celý život pracovala v managmentu korporátní společnosti. Tomuto období, které trvalo necelých 20 let věnovala plno energie, sil, probdělých nocí, ale i radosti, a pracovních úspěchů… Sama vnitřně cítila, že to není cesta, po které by […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Markéta Zronková – ředitelka, Life Saving Support, Lékařská fakulta v Plzni UK

Jmenuji se Markéta Zronková, jsem studentkou 4. ročníku Lékařské fakulty v Plzni. Již druhým rokem jsem ředitelkou spolku Life Saving Support, ráda se věnuji nejen urgentní medicíně, ale také onkologii, které bych se chtěla později věnovat i profesně. Ve svém volném čase ráda chodím na procházky a téměř 10 let se věnuji józe.

Rubriky
Lidé na konferenci

Markéta Matušíková – MSc., místopředsedkyně spolku, Sanitka přání, z. s.

Od roku 1991 pracuji ve zdravotnictví a to ať ambulantním nebo lůžkovém zařízení. Většinu času jsem pracovala na resuscitačním oddělení, ale zároveň jsem pomáhala i v domovech seniorů a stala jsem se praporčicí v aktivní záloze cvičící v nemocnici Těchonín.  Díky tomu jsem se dostala do mnoha situací, kde bych velmi potřebovala dříve opomíjenou psychosociální pomoc, a to […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Dagmar Pelcová, DiS. – profesionální poradkyně pro pozůstalé, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

V oblasti dobrovolnictví se pohybuje po téměř celý život – jednak při povodních 2002, dále se angažovala přes 20 let na letních táborech pro děti, ve Fokusu Vysočina jako dobrovolník mladé ženy se schizofrenií, později v programu 5P v rámci DCUL. Od roku 2010 má na starost dobrovolnický program v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Bc. Stanislava Hamáková, DiS. – ředitelka Národní asociace dobrovolnictví

Dobrovolnictví se stalo součástí mého života již v roce 2006, kdy jsem se přestěhovala do Kadaně a hledala nějaký způsob trávení volného času v tehdy úplně cizím a neznámém městě. Stala jsem se tak jedním z prvních dobrovolníků nově vznikajícího Dobrovolnického centra RADKA, kdy jsem následujících 7 let působila v Nemocnici Kadaň na oddělení LDN. […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Jana Hlaváčová – staniční sestra a koordinátorka dobrovolníků, Oddělení následné a dlouhodobé péče v Domažlické nemocnici

Pracuji téměř 10 let jako staniční sestra na Oddělení následné a dlouhodobé péče v Domažlické nemocnici. Pozici zdravotní sestry vykonávám již více než 30 let (jak u dětí, tak u dospělých) a nikdy bych neměnila 🙂 Poslední roky mě práce nejen se seniory stále více ovlivňuje. K pozici koordinátora Dobrovolníků v naší nemocnici jsem se […]