Maják 2023

Vyvrcholení Dnů dobrovolnictví 2023 – Maják ocenění pro koordinátory dobrovolníků za rok 2023

Plzeň, 28. dubna 2023 – Ocenění Maják pro koordinátory dobrovolnických aktivit v Plzeňském kraji byla dnes udělena v plzeňském TOTEMU. Převzala si je osobně či v zastoupení desítka „dobrých duší“, které svůj čas věnovali či věnují jiným lidem a činnostem, tam kde je potřeba. Záštitu nad oceněním Maják převzal hejtman Plzeňského kraji Rudolf Špoták.

„Dobrovolník je člověk, který svůj volný čas a pozornost věnuje někomu či něčemu, co má v jeho očích smysl. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM se dobrovolnictví věnuje již téměř 25 let – a to už je důvod poděkovat – poděkovat všem, kteří se dobrovolnictví věnují,“ zaznělo z úst čestného hosta při udělování ocenění Maják, Pavla Pavlovského z Divadla Josefa Kajetána Tyla.

Bez dobrovolníků by řada organizací nemohla fungovat, protože mnoho jejich činností nelze – z nejrůznějších důvodů – financovat.

„Ocenění Maják, které bylo dnes uděleno, je oceněním práce koordinátorů dobrovolníků a dobrovolnických činností. I koordinátoři vykonávají své aktivity s nejvyšším nasazením, ale protože nejsou tzv. v první linii, málo se o jejich působení ví. Koordinátor dobrovolníků je skutečným „majákem ve tmě“, který svítí na cestu těm, kteří směřují se svojí nezištnou pomocí za těmi, kteří ji potřebují. Koordinátor dobrovolníků však nejen propojuje potřebné s dobrovolníky, ale je také „strážcem plamene“ v samotném dobrovolníkovi,“ vysvětluje vznik této bohulibé tradice Vlastimila Faiferlíková, ředitelka Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje a Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, které ocenění Maják vymyslely a organizují.

Loni se Maják uděloval poprvé jen v Plzeňském kraji a patronem se stal tehdejší radní Plzeňského kraje pro sociální oblast a dnešní hejtman, Rudolf Špoták. Ten i letos přijal nad udělením cen Maják a celými Dny dobrovolnictví záštitu. Maják se letos, inspirován naším krajem, uděluje i v dalších regionech.

„Práce koordinátorů dobrovolnické činnosti zaslouží nejvyšší možné společenské ocenění. Díky nim mohou ti, kteří chtějí pomáhat potřebným, nasměrovat svou snahu a pomoc tam, kde je to třeba. Vážím si všech, kdo ve svém volném čase dávají své srdce i práci tam, kde je to třeba. Děkuji vám za to a blahopřeji vám k ocenění, které si právem zasloužíte,“ přeje oceněným koordinátorům hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Cenu Maják 2023 obdrželi:

Za zásluhu:

Vratislav Maňák, Bezpečnostní dobrovolník Stříbro

Od roku 2016 připravil a pilotně realizoval projekt Bezpečnostní dobrovolník ve městě Stříbro, který koordinuje a rozvíjí dodnes. Dobrovolnické aktivity s komunitním zacílením každoročně obohacuje o nová témata. V loňském roce dobrovolníci pod jeho vedením pomáhali ukrajinským běžencům, kteří se v průběhu roku zapojili do dobrovolnických aktivit a stávají se tak nedílnou součástí střbrské dobrovolnické komunity. Vráťa je Majákem stříbrského dobrovolnictví a veřejnost dobrovolnické aktivity i jeho samotného přijímá s respektem a ráda se zapojuje do akcí, které s dobrovolníky připravuje.

Marie Sedláčková, Farní charita Přeštice

Dlouhodobá nadšená koordinátorka dobrovolnické pomoci v Přešticích. Více než 10 let se skupinou dobrovolníků pomáhá a podporuje osamělé seniory v Domě s pečovatelskou službou, koordinuje Tříkrálovou sbírku.

Miroslava Kudrnová, TOTEM, z.s.

Od roku 2012 jako první v ČR prakticky nastartovala a stále rozvíjí myšlenku seniorského dobrovolnictví. Pracuje se skupinou 30 seniorů, se kterými pomáhá v různých projektech, aktivitách a akcích. Podporují děti, seniory, nemocné, ale i umělecké a kulturní projekty.

Objev roku:

Markéta Čekanová, Alena Kozáková, MHP Holky holkám – Šatník pro samoživitelky

V roce 2016 se skupina plzeňských žen rozhodla podporovat maminky samoživitelky a připravila a realizovala myšlenku komunitního šatníku, kam může plzeňská veřejnost věci přinášet a maminky si je mohou odnést. Zároveň jsou maminky i dobrovolnickou obsluhou v šatníku. Vést takový šatník obnáší zajišťovat dostatek zboží, hledat vhodné prostory a připravovat a koordinovat maminky dobrovolnice ve službách. Jako bonus získávají ty aktivní i možnost potravinových darů, které autorky projektu, samy dobrovolnicky získávají z různých zdrojů. Dvakrát do roka organizují aktivity na pomoc charitním domovům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Týden před Velikonocemi si ženy mohou obohatit šatník senzačně levnými kousky garderóby a vydělané peníze putují přímo jednomu ze západočeských domovů. V čase adventním pak maminky a děti z domovů píší svá vánoční přání a Holky holkám je s pomocí veřejnosti plní.

Jan Fišer, Petra Juliusová – Vodní záchranná služba Plzeňského kraje

Vodní záchranná služba Plzeňského kraje je spolkem dobrovolníků se zájmem o poskytování neodkladné první pomoci a technické pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti. Zabývá se rovněž zajišťováním bezpečnosti na bazénech a koupalištích, komplexním vzděláváním záchranářů vykonávajících činnost ve vodním prostředí a v neposlední řadě je součástí Integrovaného záchranného systému. Jan Fischer koordinuje činnost všech dobrovolníků ve spolku a Petra Juliusová tým dobrovolníků, kteří připravují a realizují pravidelná letní soustředění a tábory.

Jana Uhlířová – dobrovolnictví v DM I SPŠ dopravní Plzeň

Pracuje jako vychovatelka v DM I SPŠ dopravní Plzeň. Od roku 2019 je nositelkou myšlenky zapojení studentek ubytovaných v Domově mládeže a koordinátorkou 40 dobrovolnic z řad žákyň domova mládeže. Její svěřenkyně podporují osamělé seniory v domácnostech, ale i v seniorských domovech, děti, které potřebují doučování nebo parťáky pro společné skupinové aktivit. Právě ony tvoří základ dobrovolnické pomoci při jednorázových akcích v regionu a v dalších dobrovolnických aktivitách. Jana koordinuje poptávku a zajišťuje její vypořádání. Zapojením studentek do dobrovolnických aktivit přispívá k jejich osobnostnímu i profesnímu rozvoji. Sama je aktivním dobrovolníkem v projektu MOSTY.

Cena Otisk:

Lucie Boubelová – Vochomůrky z Vochova, in memoriam

Zakladatelka komunitního projektu Mezigeneračního a volnočasového centra Vochomůrky, z.s., jehož mottem je stmelování generací.

Vochomůrky každoročně připravují s dobrovolnickým servisem okolo 150 akcí (volnočasových, vzdělávacích, kulturních či sportovních), které mohou využívat zájemci z řad veřejnosti – od dětí, přes dospělé až po seniory. Od roku 2019 svépomocí rekonstruují objekt bývalého teletníku v obci Vochov a zároveň i komunitní zahradu, na které se pravidelně organizují např. zahradní slavnosti. Pořádají besedy, přednášky, kroužky, tábory, cvičení, turnaje, akce k významným dnům a výročím, projektové dny, animační programy pro školy a školky, individuální akce. Provozují dětské skupiny a jako jediné z Plzeňského kraje byly vybrány a dostaly oprávnění provozovat pilotní projekt mikrojesle, který byl pro zaměstnané rodiče zcela zdarma.                                                                                                                 Lucie byla jednou z duší a hnací silou projektu, který celý vznikal s podporou dobrovolníků, sponzorů, dárců a zapojených rodin.