Rubriky
Lidé na konferenci

Daniel Prančl – Medici na ulici, Lékařská fakulta v Plzni UK, vedoucí pobočky Plzeň

Jsem ve 3. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Co mě zaujme v budoucnu je otázka, na kterou neznám odpověď a budu si muset projít všemi okruhy, abych se v nějakém oboru našel. Volný čas trávím se svojí rodinou, přáteli a věnuji se sportu, videohrám a čtení. Plzeňskou pobočku mediků na ulici vedu se svými dvěma kolegy Žanetou Míškovou a Alexem Baranem od října 2023. Ke spolku jsem se ale přidal na jeho počátcích roku 2021.

Medici na ulici (MNU) je spolek studentů všech osmi českých lékařských fakult, který cílí své aktivity na podporu osob bez domova. Poskytovaná péče je zaměřena na základní ošetření akutních či chronických ran, konzultace zdravotního stavu nebo snahu o organizaci potřebné péče. Projekt vznikl v roce 2015, kdy navázal na původní iniciativu s názvem Medici pomáhají, kterou založila MUDr. Andrea Pekárková, tehdejší studentka 3. LF UK. V roce 2021 byla založena plzeňská pobočka MNU pěticí studentek. V začátcích fungování v Plzni byla navázána spolupráce se Střediskem křesťanské pomoci Plzeň (SKP), která pokračuje dodnes. S pracovníky terénního programu SKP pravidelně vyrážíme do centra města a podílíme se na některých jejich dalších aktivitách jako třeba Kadeřník na ulici. Od minulého roku pravidelně poskytujeme naše služby v prostorách ordinace praktického lékaře v Domově sv. Františka. Spolupracujeme také s organizací Food not bombs, kdy je doprovázíme při výdejích jídla před Západočeským muzeem. Financování projektu je zajišťováno především z darů dobrovolných dárců či charitativních sbírek.