Partneři Dnů dobrovolnictví Plzeňského kraje 2022

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a primátora města Plzně Pavla Šindeláře.

Generální partner

Dobrovolnická pomoc má v pojišťovně Kooperativa dlouhodobou tradici a od roku 2008 tvořila základ její společenské odpovědnosti a udržitelnosti (CSR). Od té doby se přístup Kooperativy k CSR rozšířil do všech oblastí života, což potvrzují i pravidelné CSR zprávy (tu za rok 2020 si můžete přečíst zde). Bez dobrovolnictví by však nebyl úplný. Veřejně prospěšné aktivity našich kolegů a kolegyň pokračují i v posledních dvou nesnadných letech. V  letech 2009-2021 strávili lidé z Kooperativy dobrovolnickou pomocí vybraným neziskovým organizacím napříč všemi regiony neuvěřitelných 66 720 hodin.

A kde pomáhají? Všude: organizacím pečujícím o životní prostředí, těm poskytujícím sociální péči lidem s  hendikepem, dětem nebo starším lidem, ale i aktivním v  komunitním životě malých obcí, městských částí apod. Nezapomínají ani na pomoc finanční: organizují menší i větší sbírky nebo charitativní sportovní a kulturní akce. Tou největší, která ukazuje filantropického ducha našich kolegů a kolegyň, byla sbírka na pomoc lidem žijícím v oblasti zasažené tornádem na jižní Moravě, která za pár dnů od vyhlášení vynesla 1,7 milionu Kč a inspirovala i naše kolegy ve vídeňské centrále, kteří přidali dalších asi 500 tis. Kč.

Hlavní partneři

Partneři

Akci dále finančně podpořili: JUDr. Jana Svejkovská, David Pachmann.

Mediální partneři

Spolupracující organizace