Program pro školy

workshop dobrovolnictví

V pátek 18. března 2022 proběhnou workshopy pro žáky posledních ročníků základních škol a studenty středních škol. Lektory workshopů budou sami studenti středních škol, kteří pod vedením svých pedagogů vymysleli a zrealizovali vlastní dobrovolnický projekt. Trendem poslední doby se pro mnohé školy stala podpora žáků, kteří díky dobrovolnickým aktivitám mohou po dokončení studia snáze získat pracovní uplatnění a zvýší se jim i pravděpodobnost přijetí na vysokou školu. Studenti na workshopu zjistí, čeho a jak je možné dosáhnout skrze dobrovolnictví. Pedagogičtí pracovníci najdou inspiraci, jak mohou svým studentům pomoci připravit a zrealizovat dobrovolnický projekt.