Rubriky
Konference

Koncepce Rozvoje dobrovolnictví v ČR

Představujeme postupně anotace přednášek a prezentací, se kterými se na konferenci setkáte.

Mgr. Nataša Diatková, oddělení dobrovolnictví, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra České republiky

Představení prvního strategického dokumentu v oblasti dobrovolnictví v České republice – zaměření, obsah, proces schvalování vládou ČR. Představení systémového uchopení dobrovolnictví v ČR formou regionálních/lokálních/dobrovolnických center a podle oborové působnosti ministerstev. Diskuse nad novými formami a způsoby dobrovolnictví.