Rubriky
Konference

„Co se osvědčuje při řízení dobrovolnického programu ve zdravotnictví“

V dopolední části konference vystoupí MUDr. Ivana Štverka Kořínková, odborný konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů, Dolvea Innovation s.r.o.

Dobrovolnictví ve zdravotnictví v ČR stojí na stejných principech jako v zahraničí, má ale některé specifické rysy. Jejich znalost a respektování se osvědčuje při přípravě a realizaci konkrétních dobrovolnických programů. Tyto faktory přímo ovlivňují kvalitu a bezpečnost dobrovolnické činnosti a dotýkají se pacientů, dobrovolníků, poskytovatelů zdravotních služeb, personálu i spolupracujících organizací. Přednáška bude zaměřena na význam a vzájemnou vazbu podstatných oblastí jako např. na informovanost a porozumění širším souvislostem, na optimální rozdělení rolí a volbu vhodného způsobu řízení dobrovolnického programu ve zdravotnictví. Přednáška se krátce dotkne vlivu zahraničních zkušeností na vývoj dobrovolnictví ve zdravotnictví u nás a naznačí i možné směry jeho dalšího rozvoje.