Rubriky
Lidé na konferenci

Bc. Stanislava Hamáková, DiS. – ředitelka Národní asociace dobrovolnictví

Dobrovolnictví se stalo součástí mého života již v roce 2006, kdy jsem se přestěhovala do Kadaně a hledala nějaký způsob trávení volného času v tehdy úplně cizím a neznámém městě. Stala jsem se tak jedním z prvních dobrovolníků nově vznikajícího Dobrovolnického centra RADKA, kdy jsem následujících 7 let působila v Nemocnici Kadaň na oddělení LDN. V březnu 2013, kdy jsem se měla po rodičovské dovolené vrátit do zaměstnání, jsem dostala nabídku nastoupit na pozici vedoucí DCR a koordinátorku dobrovolníků. Na této pozici jsem byla až do konce roku 2023 a své zkušenosti jsem za tuto dobu rozšířila např. o projektový a finanční management, organizaci a koordinaci mezinárodních dobrovolnických týmů, koordinaci dobrovolníků při mimořádných událostí a mnoho dalšího. Od května 2022 jsem se stala výkonnou ředitelkou Národní asociace dobrovolnictví, která se jako střešní organizace věnuje podpoře, rozvoji a profesionalizaci dobrovolnictví.