Rubriky
Konference

Dobrovolnický program v Nemocnici Jihlava

Dobrovolnický program nabízí v naší nemocnici aktivity pro pacienty, zaměstnance a veřejnost už od roku 2009. Hlavní cílem činností pro pacienty je snaha o zlepšení jejich psychického stavu a tím i zvýšení šancí na odchod domů a podporu léčebného procesu a hojení. Nabízíme možnost kvalitního trávení volného času, rozptýlení od bolesti či starostí a zájem o člověka ne pacienta. 

Mezi individuální aktivity pro pacienty, které pravidelně probíhají, patří canisterapie a návštěvy společníků (povídání, čtení z knihy nebo novin a procházky). Novinkou loňského roku je pojízdná knihovna, výlety po krásách České republiky, do zahraničních destinací či na pláž nebo do lesa pomocí virtuální reality a fotokoutek. Skupinovými aktivitami, které realizujeme především na pracovní terapii geriatrie ve spolupráci se sestřičkou Hankou Stokláskovou, se rozumí rozkvetlá nemocnice (osazování truhlíků pro výzdobu chodeb a oddělení), hraní na kytaru a zpívání, tematická vystoupení škol či školek nebo cestopisné přednášky. I když si program řídíme sami, spolupracujeme s Oblastní charitou Jihlava a pravidelně se účastníme jejich dobrovolnického plesu s oceněním „Dobroch“. Naši dobrovolníci působí především na Oddělení geriatrie a následné péče včetně paliativy, kde máme piano, na které chodí dobrovolníci pacientům hrát. Dále dochází na interní, ortopedicko-traumatologické, dětské, onkologické, plicní a neurologické oddělení.  

Dalším polem působnosti dobrovolnického programu jsou aktivity pro zaměstnance, které realizujeme v rámci psychosociální péče – jako prevenci syndromu vyhoření a podporu relaxace. Pořádáme canisterapie, koncerty, vánoční a velikonoční dílnu na tvorbu věnců a dekorací. Nabízíme modelové situace s divadelníky pro nácvik náročné komunikace a výtvarné aktivity jako teambuilding.

Některé aktivity jsou otevřené také široké veřejnosti. Jsou to například Velikonoční a Vánoční strom přání či bazárek výrobků pacientů z geriatrie, bleší trh nebo filmy, koncerty a přednášky.  

Od roku 2023 spadáme pod Centrum sociální a podpůrné péče spolu se sociálními pracovníky a duchovní péčí, se kterými úzce spolupracujeme.