Chci pomáhat

KDO MŮŽE BÝT DOBROVOLNÍKEM ?
ZOO

Dobrovolníkem může být  každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu  vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.
Dobrovolník přináší do zařízení, kam dochází „běžný vztah“, přátelství a sounáležitost. Nepřichází totiž za PACIENTEM ani za KLIENTEM, ale za konkrétním člověkem.

Dobrovolník nemůže být k přijímající organizaci v pracovněprávním vztahu a členském nebo služebním poměru

fotokoutek

Dle Zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě může být dobrovolníkem osoba starší 15 let, pokud jde o výkon dobrovolnické služby na území České republiky.

 CO MŮŽETE JAKO DOBROVOLNÍK DĚLAT:
kuře před kostelem
 • pomáhat s činností spojenou s provozem dobrovolnického centra
 • navštěvovat nemocné nebo sociálně znevýhodněné  děti v přijímajících organizacích
 • navštěvovat seniory v nemocnici nebo v domovech pro seniory
 • pomáhat postiženým dětem a dospělým
 • navštěvovat nemocné v Hospicu
 • asistovat při volnočasových aktivitách dětí a mládež
 • zapojit se do dobrovolnických mentoringových  programů
 • podporovat jednorázové sportovní, kulturní a jiné akce
 • Pomáhat při různých charitních sbírkách
 • Kromě přímé práce s klienty uvítají dobrovolnické organizace výpomoc i v dalších činnostech (např. administrativa, drobná údržba apod.)
CO VÁM DOBROVOLNICTVÍ PŘINESE:
mezigenerační zábava

Jako dobrovolník můžete přinést radost nejenom  klientovi, za kterým budete docházet, ale podle zkušeností ostatních dobrovolníků, tato činnost přináší radost i jim, naplňuje je a umožňuje přehodnotit uspořádání jejich hodnot. Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je mnoho. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, nové kontakty či nové dovednosti. Ale především také přináší dobrý pocit z toho, že děláte dobro, že někomu pomáháte.

V PŘÍPADĚ, ŽE UVAŽUJETE NAD TÍM, ŽE SE STANETE DOBROVOLNÍKEM, ZKUSTE SI ZODPOVĚDĚT NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:
odpočinek
 1. Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 2. Kolik času mohu dobrovolnické činnosti věnovat?
 3. Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které mohu při své dobrovolnické činnosti využít?
ODPOVĚDĚLI JSTE SI NA VŠECHNY OTÁZKY A CHCETE TO ZKUSIT?  POMŮŽEME VÁM UDĚLAT PRVNÍ KROK!!!