Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Nataša Diatková – Odbor prevence kriminality, oddělení dobrovolnictví, Ministerstvo vnitra České republiky

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, dějiny umění a historii. Dobrovolnictví se věnuji třicet let, nejprve jako dobrovolnice, později jako koordinátorka dobrovolníků v neziskových nestátních organizacích. Od roku 2003 působím na Ministerstvu vnitra při aplikaci zákona o dobrovolnické službě a tvorbě koncepčních materiálů k dobrovolnictví v ČR. Od roku 2010 vedu pracovní skupinu MV Dobrovolnictví při […]

Rubriky
Lidé na konferenci

MUDr. Ivana Štverka Kořínková – odborná konzultantka zdravotně sociálních dobrovolnických programů, Dolvea Innovation s. r. o.

MUDr. Ivana Štverka Kořínková stála u vzniku dobrovolnických programů ve zdravotnictví v ČR v roce 1999, kdy v praxi připravovala a koordinovala zapojení dobrovolníků na Klinice dětské onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole (FNM) jako součásti psychosociální podpůrné péče pro děti s nádorovým onemocněním a jejich rodiny. Rychlé rozšíření a rozvoj dobrovolnického programu i na dalších pracovištích […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Lenka Hynštová – vedoucí Oddělení kvality zdravotní péče, Odbor zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Lenka Hynštová se většinu své profesní kariéry věnuje zdravotnictví. Na Ministerstvu zdravotnictví působí od roku 2007, nejprve na pozici zabývající se metodickým vedením krajských úřadů v oblasti přenesené působnosti a přípravou zdravotnické legislativy a od roku 2022 na pozici vedoucí oddělení kvality zdravotní péče. Jednou ze stěžejních činností jejího oddělení je i oblast dobrovolnictví ve zdravotnictví, které […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL. M. – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Plzeň

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.  je spojena s Fakultní nemocnicí v Plzni od roku 1990, od roku 2006 pak je jmenována na pozici náměstka pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň. Od téhož roku aktivně spolupracuje s plzeňským Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM a ostatními partnery, v rámci rozsáhlého dobrovolnického programu FN Plzeň, kterého je tak jako v rámci […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Lucie Posseltová, MHA – vrchní sestra, Neurologická klinika, FN Plzeň

Pracuji ve FN Plzeň 30 let. Nyní jako vrchní sestra Neurologické kliniky. Během svého působení v ošetřovatelství jsem potkala celou řadu inspirujících lidí, a to mě dovedlo k myšlence využít dobrovolníky v projektu Edukace pacientů po cévní mozkové příhodě. Je to přesně v duchu mého přesvědčení o tom, že na cestě životem jsou nejdůležitější souputníci.

Rubriky
Lidé na konferenci

Vlastimila Faiferlíková – předsedkyně Správní rady a ředitelka TOTEM, z. s., vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje

Působí jako předsedkyně Správní rady a ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s. v Plzni. Od roku 2014 působí jako členka Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. V TOTEMu se od roku 2007 věnuje koordinaci mezigeneračních a dobrovolnických projektů a programů. V průběhu let pracovala jako volnočasová pedagožka u malých i větších dětí, věnuje […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Simona Honsová – koordinátor dobrovolnické činnosti, FN Ostrava

Dobrovolnická a charitativní činnost provází Simonu Honsovou už od roku 2008. V tomto roce se zapojila do dobrovolnických aktivit při realizaci denního stacionáře pro mladé lidi s hendikepem v Ostravě. Ve stejném roce započaly přípravy na otevření prvního charitativního obchodu v Ostravě a v průběhu následujících jedenácti let se jí ve funkci ředitelky obecně prospěšné společnosti podařilo otevřít v Moravskoslezském […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Lada Brožová – ředitelka, Český červený kříž Plzeň

Lada Brožová V Oblastním spolku Českého červeného kříže pracuje 20 let. Prvních 15 let jako dobrovolník, vedoucí dětských táborů a lektor první pomoci a posledních 5 let jako ředitelka spolku.  Původním povoláním je všeobecná sestra. Ladu nejvíce baví rozjíždět nové užitečné projekty. 

Rubriky
Lidé na konferenci

Daniel Prančl – Medici na ulici, Lékařská fakulta v Plzni UK, vedoucí pobočky Plzeň

Jsem ve 3. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Co mě zaujme v budoucnu je otázka, na kterou neznám odpověď a budu si muset projít všemi okruhy, abych se v nějakém oboru našel. Volný čas trávím se svojí rodinou, přáteli a věnuji se sportu, videohrám a čtení. Plzeňskou pobočku mediků na ulici vedu se […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Barbora Emily Boháčová – IFMSA CZ, Lékařská fakultav Plzni UK, lokální koordinátorka pro veřejné zdraví

Barbora Emily Boháčová se věnuje dobrovolnickým aktivitám od počátku studia v rámci spolku IFMSA – International Federation of Medical Students‘ Associations, ve kterém od jara roku 2023 zastává funkci Lokálního koordinátora pro veřejné zdraví a Národního asistenta pro Světové dny. Mezi tyto projekty patří Úsměv všem, Nemocnice pro medvídky, Světový den zdraví a Světový den […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Veronika Volgemutová – zakladatelka, Asistenční jednorožec, z.s.

Veronika Volgemutová se svou organizací Asistenční jednorožec již pátým rokem cestuje do domovů seniorů, hospiců a nemocnic. Tým tvoří certifikovaní terapeutičtí koně Sagi a poninka Elis. Společně se věnují dotykové terapii. Pomohli velkému počtu pacientů, seniorů a klientů v paliativní péči. Koně pomáhají s emocemi, snižují pocit bolesti, otevírají vzpomínky i komunikaci, velký úspěch mají u klientů s Alzheimerem. Největší […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Filip Rejzek – České ILCO, z. s., Informační a poradenské centrum pro stomiky

Potýkal jsem se srakovinou tlustého střeva a konečníku a v důsledku tohoto onemocnění mi byla vytvořena trvalá kolostomie (vývod z tlustého střeva) se kterou žiji již přes 15let. I přes následky onemocnění žiji aktivní život. Velmi mě baví i objevovat a rozvíjet duchovní vnímání světa, které máme všichni v sobě. To také mě vedlo k tomu, se stát dobrovolníkem […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Žofie Vojáčková – vedoucí Centra sociální a podpůrnépéče, koordinátorka dobrovolníků, Nemocnice Jihlava

Žofie Vojáčková v nemocnici začínala na rehabilitační oddělení v roce 2016 jako dokumentační pracovník a od února 2020 pracuje jako koordinátor dobrovolníků. Když v loni na podzim došlo k vyčlenění dobrovolnického programu do Centra sociální a podpůrné péče dostalo se jí té cti Centrum koordinačně zaštítit. Zkušenosti pro práci s lidmi nejen v týmu a řízení specifických lidských zdrojů – dobrovolníků […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Ing. Dagmar Hoferková – vedoucí, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava

Věnuje se dobrovolnictví od roku 2007. Po zkušenostech v Bílovecké nemocnici založila v roce 2008 centrum ADRA, které se stalo důvěryhodnou organizací v dobrovolnictví v Ostravě, a dnes koordinuje přes 500 dobrovolníků ročně. Její práce v oblasti krizového řízení, včetně kovidové pandemie a uprchlické krize, z ní učinila klíčovou osobnost a zdůraznila její roli jako důležitého poradce […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Eliška Nováková, DiS. – koordinátorka dobrovolníků Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.

V roce 2020 dokončila studium na VOŠ v Mostě, obor nutriční terapeut.V současnosti ještě dodělává specializační studium v Brně ke svému oboru, navíc by se od léta ráda věnovala kurzu krizové intervence. Koordinátorkou dobrovolníků se stala v roce 2023, kdy ji oslovila kolegyně Charlotte. Jelikož je díky svému hlavnímu zaměstnání denně v kontaktus pacienty, moc […]

Rubriky
Lidé na konferenci

PhDr. Jana Šebová – koordinátorka projektu Gabriel, Diecézní charita Hradec Králové, z. s.

Jako mnoho jiných nynějších koordinátorů začínala za studentských let jako dobrovolník, aniž o tom věděla, protože tento termín se u nás ve druhé polovině dvacátého století ještě nepoužíval. Prostě navštěvovala v nemocnici příbuzné a přátele a všimla si, že se k rozhovorům velmi rádi přidávají jejich jí samotné zcela neznámí spolupacienti a tak okruh navštěvovaných rozšířila.

Rubriky
Lidé na konferenci

Charlotte Šulc – koordinátorka dobrovolníků Krajská zdravotní a.s., Chomutov o.z.

Vystudovala SZŠ v Chomutově, po maturitní zkoušce studovala 4 semestry porodní asistence. V roce 2020 nastoupila jako dokumentační sestra na ortopedické oddělení. Od roku 2021 je koordinátorkou dobrovolnického programu v Krajské zdravotní a.s., nemocnice Chomutov o.z. V listopadu 2021 absolvovala kurz Koordinátor dobrovolnictví ve zdravotních službách v IPVZ Praha, který byl pro ní velkým přínosem […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Petra Suchomelová – koordinátorka dobrovolníků, Krajská zdravotní a.s., Teplice o.z.

48 letá žena, vdaná, která má s manželem 2 dospělé děti a dva kocoury. Původním povoláním je knihkupec, učitelka MŠ, keramik a učitelka na ZŠ. Člověk, který rád předává lidem, co se na různých tvůrčích kurzech naučí. Úplně nejraději tvoří zázemí své rodině i dobrovolníkům. V nemocnici Teplice začínala jako dobrovolnice na pravidelných čtvrtečních dílnách, […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Dominika Červenková – psycholožka, ProjektSPOLU, Masarykova univerzita Brno

Vystudovala psychologii na FF UPOL a během studia se právě díky Projektu SPOLU utvrdila ve své cestě klinické psychologie. Dojížděla jako dobrovolnice na různá oddělení psychiatrie, kde sbírala zkušenosti a také se díky Projektu dostala k terapeutickým pobytům na dětském oddělení psychiatrie. Zároveň působila také jako lektorka preventivních programů na SŠ, kde se studenty otevírala téma […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Zuzana Kaftanová – koordinátorka dobrovolnického centra, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Dobrovolnické centrum v nemocnici funguje již 18 let. Zuzana zde působí pátým rokem a je v pořadí třetí koordinátorkou dobrovolnického centra. Téměř celý život pracovala v managmentu korporátní společnosti. Tomuto období, které trvalo necelých 20 let věnovala plno energie, sil, probdělých nocí, ale i radosti, a pracovních úspěchů… Sama vnitřně cítila, že to není cesta, po které by […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Markéta Zronková – ředitelka, Life Saving Support, Lékařská fakulta v Plzni UK

Jmenuji se Markéta Zronková, jsem studentkou 4. ročníku Lékařské fakulty v Plzni. Již druhým rokem jsem ředitelkou spolku Life Saving Support, ráda se věnuji nejen urgentní medicíně, ale také onkologii, které bych se chtěla později věnovat i profesně. Ve svém volném čase ráda chodím na procházky a téměř 10 let se věnuji józe.

Rubriky
Lidé na konferenci

Markéta Matušíková – MSc., místopředsedkyně spolku, Sanitka přání, z. s.

Od roku 1991 pracuji ve zdravotnictví a to ať ambulantním nebo lůžkovém zařízení. Většinu času jsem pracovala na resuscitačním oddělení, ale zároveň jsem pomáhala i v domovech seniorů a stala jsem se praporčicí v aktivní záloze cvičící v nemocnici Těchonín.  Díky tomu jsem se dostala do mnoha situací, kde bych velmi potřebovala dříve opomíjenou psychosociální pomoc, a to […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Dagmar Pelcová, DiS. – profesionální poradkyně pro pozůstalé, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

V oblasti dobrovolnictví se pohybuje po téměř celý život – jednak při povodních 2002, dále se angažovala přes 20 let na letních táborech pro děti, ve Fokusu Vysočina jako dobrovolník mladé ženy se schizofrenií, později v programu 5P v rámci DCUL. Od roku 2010 má na starost dobrovolnický program v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Bc. Stanislava Hamáková, DiS. – ředitelka Národní asociace dobrovolnictví

Dobrovolnictví se stalo součástí mého života již v roce 2006, kdy jsem se přestěhovala do Kadaně a hledala nějaký způsob trávení volného času v tehdy úplně cizím a neznámém městě. Stala jsem se tak jedním z prvních dobrovolníků nově vznikajícího Dobrovolnického centra RADKA, kdy jsem následujících 7 let působila v Nemocnici Kadaň na oddělení LDN. […]

Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Jana Hlaváčová – staniční sestra a koordinátorka dobrovolníků, Oddělení následné a dlouhodobé péče v Domažlické nemocnici

Pracuji téměř 10 let jako staniční sestra na Oddělení následné a dlouhodobé péče v Domažlické nemocnici. Pozici zdravotní sestry vykonávám již více než 30 let (jak u dětí, tak u dospělých) a nikdy bych neměnila 🙂 Poslední roky mě práce nejen se seniory stále více ovlivňuje. K pozici koordinátora Dobrovolníků v naší nemocnici jsem se […]