Konference-2022

konference

Pátek 18. března 2022 jsme vyhradili pro hybridní formu odborné konference dobrovolnictví. Přednášet budou zajímaví hosté včetně těch, o které projevili zájem dobrovolnické organizace v regionu. Oslovili jsme osobnosti z domova i ze zahraničí. Tématem bude sdílení zkušeností, dobrých příkladů, legislativních a dalších novinek, ale i radostí a strastí, které management, koordinace, podpora i samotná dobrovolnická služba přinášejí.

Program konference bude rozdělen do jednotlivých bloků: legislativa, podpora dobrovolnictví ze strany státu a samosprávy, management a koordinace dobrovolnictví, příběhy aktivních dobrovolníků, firemní dobrovolnictví apod. Na jeho přesnou podobu se můžete podívat zde.

Medailonky přednášejících jsou k vidění zde.

Záznam z konference:

https://www.youtube.com/watch?v=oSO_bv49wv4&t=1378s&ab_channel=TOTEMPLZE%C5%87