Maják – cena pro koordinátory dobrovolnictví

Stmívalo se.
Jistý člověk vzal maličkou svíčku a začal s ní vystupovat po dlouhém točitém schodišti.
– Kam jdeme? ptala se svíčka.
– Nahoru na věž, abychom posvítili lodím na cestu do přístavu.
– Ani jediná loď v přístavu přece nemůže vidět moje světlo, namítla svíčka. – I když tvůj plamínek není velký, řekl člověk, hoř jenom dál tak jasně, jak dokážeš, a ostatní nech na mě.
Za tohoto hovoru došli až na vrchol schodiště, kde stála veliká lucerna. Za pomoci malé svíčky člověk lucernu zapálil a brzy velká naleštěná zrcadla za ní začala odrážet paprsky z malé svíčky a její světlo se rozšířilo na míle daleko a široko po moři, svítilo na cestu lodím i poutníkům.
Stejně jako malá svíčka nebo pouhá zápalka mohou zapálit veliký oheň a ukázat cestu stovkám lidí, tak i malý plamínek tvého duševního tepla a dobrého příkladu může zásadně změnit život, pohled na svět a osudy lidí, dokonce i když ty sám si to ještě v plné míře neuvědomuješ.
Buď prostě světlem dne pro lidi kolem tebe, jako ten malý maják, který s radostí přiváděl lodě do bezpečí přístavu.
Majáky neběhají po celém ostrově a nehledají loď, kterou by mohly zachránit, prostě stojí a svítí. Není třeba se někam hnát, buď prostě lidem kolem sebe světlem.

Inspirováno: Maják www.pronaladu.cz

Koordinátor dobrovolníků je skutečným “majákem ve tmě”, tím, kdo osvětluje, a tak usnadňuje cestu těch, kteří nezištnou pomoc potřebují k těm, kteří nezištnou pomoc nabízejí. Koordinátor dobrovolníků však nejen propojuje potřebné s dobrovolníky, ale také je strážcem “plamene” v samotném dobrovolníkovi. Koordinátor je dobrovolníkovi mentorem, rádcem, umí pomoci ve chvílích, kdy nastane problém v komunikaci, má a používá nástroje pro ochranu dobrovolníka před případným zneužitím. Práce dobrovolníků by nebyla tak efektivní, kdyby neexistovala profese koordinátora dobrovolnictví. O významu tohoto povolání vypovídá i skutečnost, že složením zkoušky u autorizované osoby lze získat celostátně uznávanou profesní kvalifikaci Koordinátor dobrovolníků dle Národní soustavy kvalifikací.