Rubriky
Konference

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM jako klíčový partner FN Plzeň v systému plošného dobrovolnického programu

Přínosy spolupráce zdravotnických zařízení s externími partnery představí Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA. LL. M., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Fakultní nemocnice Plzeň (spoluautor Luboš Tafat)

Dobrovolnická činnost poskytovaná pacientům v nemocnici má mnohostranný efekt pro všechny zúčastněné. FN Plzeň se od  1. 4. 2021 zařadila do pilotního projektu MZČR s názvem „Efektivizace nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, spolufinancovaného EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění spolupráce s externími dobrovolnickými organizacemi a následné navýšení počtu dobrovolníků, kteří poskytnou své služby více pacientům na všech klinikách a  odděleních a zejména vytvoření samostatné pozice Koordinátora dobrovolnické činnosti.  Dobrovolníci mají v nemocniční péči svoje významné a  nezastupitelné místo. Nejen o tom, jak se podařilo tento velký cíl realizovat, pojednává právě uvedená přednáška.