Rubriky
Lidé na konferenci

Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL. M. – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Plzeň

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.  je spojena s Fakultní nemocnicí v Plzni od roku 1990, od roku 2006 pak je jmenována na pozici náměstka pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň. Od téhož roku aktivně spolupracuje s plzeňským Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM a ostatními partnery, v rámci rozsáhlého dobrovolnického programu FN Plzeň, kterého je tak jako v rámci koordinace nemocniční pastorační péče, garantem. Ve smluvní spolupráci s partnery pak zajišťuje evidenci dobrovolníků, jejich vstupní školení, edukaci, záštitu, koordinaci a supervizi: https://www.fnplzen.cz/ostatni/dobrovolnici/dobrovolnici-ve-fn-plzen

Dlouhodobě se rovněž podílí na specializační i kvalifikační přípravě zdravotnických pracovníků, manažerů a pracovníků v sociální sféře, má bohaté zkušenosti s přípravou e-learningových kurzů, přípravou a realizací vzdělávacích i dotačních programů v oblasti ekonomiky zdravotnictví, zdravotní a sociální péče.