Rubriky
Konference

Na chvíli bez pláště 

O studentské organizaci IFMSA Česká republika, která je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být co nejlépe připraveni pro povolání lékaře nám přijde předat důležité informace BARBORA EMILY BOHÁČOVÁ, studentka 5. ročníku všeobecného lékařství na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy 
V České republice je tato organizace rozvětvena do 8 poboček na všech lékařských fakultách v zemi.
Zároveň je členskou organizací International Federation of Medical Students‘ Associations (IFMSA), která spojuje asociace studentů medicíny po celém světě a je oficiálně uznaná ze strany Organizace spojených národů (OSN) a Světové zdravotnické organizace (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Barbora nám představí dobrovolnické aktivity mediků, které dělají ve svém volném čase a přináší tím úsměv nejen do nemocnic.