Rubriky
Konference

Řízení dobrovolnické činnosti ve Fakultní nemocnici Ostrava

Jak funguje dobrovolnický program ve FN Ostrava představí Simona Honsová – řízení dobrovolnické činnosti ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO)

V příspěvku se zaměřím na popis současného způsobu řízení dobrovolnických programů ve FNO. Dobrovolnický program FN OSTRAVA patří mezi činnosti, které pomáhají zlepšovat psychosociální podmínky pacientů a zpestřuje jejich pobyt v nemocnici. V průběhu roku 2023 došlo v oblasti dobrovolnické činnosti k velkému rozvoji, dobrovolnický program se rozšířil na řadu nových oddělení a klinik. FNO vede dobrovolnický program jak v interním, tak i v externím modelu řízení. Již třetím rokem je v interním modelu řízen provoz Onkologické kavárny, kde každodenní chod zajišťuje 30 dobrovolníků, lidí různých profesí a věku. 

Externí model řízení funguje již více než deset let a umožňuje spolupráci s dalšími čtyřmi spolupracujícími organizacemi: DC ADRA, NFPN, HAIMA Ostrava a Divadlo loutek. Dobrovolníci se zapojují do řady jednorázových akcí, které jsou zaměřeny na odreagování a relaxaci našich zaměstnanců jako např. květnové sázení muškátů nebo předvánoční adventní tvoření. 

Rok 2023 přinesl také rozšíření dobrovolnických aktivit o nový program a to canisterapii. Součástí dobrovolnických aktivit je také fundraisingová činnost, která zajišťuje věcné a finanční dary pro budování a zvelebování čekáren, dětských heren a napomáhá ve zlepšování služeb pro naše pacienty. V loňském roce se podařilo díky donátorům a drobným dárcům získat věcnou a finanční podporu ve výši 2 109 737,50 Kč.