Rubriky
Lidé na konferenci

Vlastimila Faiferlíková – předsedkyně Správní rady a ředitelka TOTEM, z. s., vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje

Působí jako předsedkyně Správní rady a ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s. v Plzni. Od roku 2014 působí jako členka Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. V TOTEMu se od roku 2007 věnuje koordinaci mezigeneračních a dobrovolnických projektů a programů. V průběhu let pracovala jako volnočasová pedagožka u malých i větších dětí, věnuje se novým formám vzdělávání volnočasových pedagogů. Postupně mezi cílové skupiny přibrala i seniory. „Mým tématem je celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj ve všech možných formách a ve všech možných životních etapách člověka.“ V posledních letech se cíleně zabývá aktivizací seniorů zejména posilováním jejich občanské angažovanosti formou dobrovolnických aktivit. Za své životní motto si Vlasta Faiferlíková zvolila citát Bela Kaufmana: „Sahej vždy výš než ti stačí ruce. Nač jinak by bylo nebe?“ Nejkrásnějším Vlastiným projektem je v poslední době čtyřletá vnučka Marie a půlroční vnuk Josef, se kterými znovu objevuje svět, přírodu a krásu bezpodmínečného přijímání.