Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Lenka Hynštová – vedoucí Oddělení kvality zdravotní péče, Odbor zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Lenka Hynštová se většinu své profesní kariéry věnuje zdravotnictví. Na Ministerstvu zdravotnictví působí od roku 2007, nejprve na pozici zabývající se metodickým vedením krajských úřadů v oblasti přenesené působnosti a přípravou zdravotnické legislativy a od roku 2022 na pozici vedoucí oddělení kvality zdravotní péče. Jednou ze stěžejních činností jejího oddělení je i oblast dobrovolnictví ve zdravotnictví, které věnuje velkou pozornost, neboť ji považuje za důležitou součást poskytovaných zdravotních služeb v nemocnicích přinášející řadu pozitiv nejen pro pacienty, zdravotníky, ale i samotné dobrovolníky. Její prioritou je jeho všestranný rozvoj, propagace a osvěta mezi laickou i odbornou veřejností včetně komplexní podpory poskytovatelů zdravotních služeb při zavádění dobrovolnických programů v nemocnicích. Klade si za cíl rozšíření těchto programů, zvýšení počtu zapojených dobrovolníků a maximální využití potenciálu, který dobrovolnictví českému zdravotnictví nabízí. Pod jejím vedením byla v roce 2023 vydána komplexní metodika k dobrovolnictví ve zdravotnictví.Je zapojena v řadě pracovních skupin zabývajících se dobrovolnictvím, a to jako předsedkyně Pracovní skupiny pro dobrovolnictví ve zdravotnictví zřízené na Ministerstvu zdravotnictví, členka Pracovní skupiny ministra vnitra ke Koncepci Rozvoje dobrovolnictví v ČRKomise pro poskytování dotací organizacím s akreditovaným projektem v oblasti dobrovolnické služby, Akreditační komise pro dobrovolnické služby zřízených při Ministerstvu vnitra aj. Ve svém volném čase se ráda věnuje dětem – působí jako trenérka dětského cheerleadingového týmu Fighters.