Seznam spolupracujících organizací

Projekty podporující lidi s handicapem

Plzeň – VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK

Každá pomoc potřebným je tak velká, že se dá jen těžko změřit … proto také každou pomoc vítáme!

Plzeň – Občanské sdružení ProCit

Poskytujeme a zajišťujeme bezpečný prostor pro setkávání rodin s poruchou autistického spektra (PAS).

Plzeň – Farma Jitřenka

 „Jitřenku“ jsme založili s posláním poskytovat hipoterapii pro děti s hendikepem pod odborným dohledem.

Domažlice – Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Naším posláním je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným postižením alternativu zaměstnání.  

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice/Klub Vlaštovka

Podporujeme lidi s mentálním postižením, jejich rodiny a blízké. Snažíme se, aby mohli žít samostatný život podle svých představ a možností.

Plzeň – OUT

„Být OUT je in.“ Jsme spolek pro rodiče, lidi a děti s PAS.

Domažlice – VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK

Každá pomoc potřebným je tak velká, že se dá jen těžko změřit … proto také každou pomoc vítáme!

Plzeň – Motýl, z. ú. – Sociální a prorodinné služby

Naším posláním je podpora klientů se zdravotním postižením, rodin s dětmi se zdravotním postižením a jejich integrace do běžné společnosti.

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Léčebna TRN Janov je odborným léčebným ústavem s nadregionální působností.

Akademie nadání

Jsme zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s „hendikepem“ nadání. Jeho cílem je zajistit těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. 

Sdružení Ty a Já

Pomáháme nejen handicapovaným mladým lidem se začleněním do společnosti. Nabízíme smysluplné trávení volného času všem mladým lidem. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Naším posláním je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým dospělým občanům a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Projekty pro podporu seniorů

Klatovy – DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ NAŠÍ PANÍ

“ Já vždycky, když odtud odcházím, mám pocit, že bych mohla přeletět všechny střechy a domy…“ 

Plzeň DOMOVINKA – sociální služby

„Ano Domovinka je skvělá… všichni jsou jak se říká na jedné lodi… nehádají se, jsou si nápomocni, veselí a žijí si klidným a důstojným životem…“

Plzeň – Domov seniorů Petrklíč

Cílovou skupinou Domova jsou zejména o osoby trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí.

Plzeň – Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek

Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí.

Městská charita Plzeň – Osobní asistence

Služba je určena pro seniory, lidi se zdravotním postižením a rodiny, děti a mládež.

Plzeň – Domov pro seniory sv. Jiří

Naším posláním je poskytovat bezpečné zázemí seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost.

Dům seniorů Kdyně

Naším posláním je podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami „jít“ nemohou.

SeneCura/Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

Naším posláním je poskytovat podporu a péči lidem se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy choroby nebo demence.

ALZHEIMER HOME Modřany

Naším posláním je poskytování komplexní a individuálně zaměřené pobytové sociální služby. Podporujeme soběstačnost a aktivní způsob života klientů, respektujeme jejich individuální zvyklosti a zachováváme jejich práva a lidskou důstojnost.

Plzeň – DOMOV SV. ALŽBĚTY

„Aby péče nebyla jen technikou, dovedností a zručností, musí být nutně spojena s láskou.“

Plzeň – Domov sv. Aloise

“ Pomáhat seniorům zasaženým syndromem demence je smysluplná podpora a péče o člověka v těžké životní situaci. Vždy se těším na lidi v Domově sv. Aloise, kde je možné zažít věci jako doma. “

Plzeň – Domov se zvláštním režimem Sněženka

Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. 

Plzeň – Charitní pečovatelská služba

Naším posláním je poskytování terénních pečovatelských služeb v domácnostech uživatelů

Plzeň – Hospic sv. Lazara

„Hospicová péče nepřidává dny k životu, ale život ke dnům.“

Domov pro seniory Bor

Posláním Domova je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů při zachování samostatnosti a běžných společenských aktivit.

Senior Residence Terasy,z.ú./Domov pro seniory

Nabízíme nový domov pro každého, kdo chce rozšířit naši velkou rodinu. Rodinná atmosféra je u nás nefalšovaná, všechno naše úsilí směřuje k posílení lidské důstojnosti.

Oblastní charita Rokycany

Každý člověk je pro nás důležitý.

Projekty pro podporu rodin a dětí

Klatovy – NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY CHAPADLO a BUDÍK

Kluby Chapadlo a Budík nabízí pro děti a mládež podporu, pomoc a pochopení

Plzeň – SPOLEČNOST TADY A TEĎ

„A přesně kvůli tomuhle pocitu, že jste někomu, kdo má horší startovací podmínky, pomohli dát šanci na lepší vzdělání a potenciálně i lepší život, se vyplatí být dobrovolníkem v Tady a teď.“

Domažlice – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

Nýřany – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

Klatovy – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

Příbram – PONTON

PONTON poskytuje sociální nízkoprahové služby a vytváří vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny v těžké sociální situaci. 

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže

Pomáháme malým, aby vzniklo něco velkého!

Vedeme volnočasové centrum Skupovka. Naším cílem je pomoc spolkům s jejich lokálními potřebami.

Plzeň – Lesní školka a ekocentrum Berounka

„Považujeme setkání s přírodou za základní lidskou potřebu člověka. Je důležitou podmínkou pro tělesný, duševní i duchovní vývoj. Chráníme dětství.“ 

Plzeň – LATUS pro rodinu, dětské centrum

Zaměřujeme se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče.

Dětský domov, Staňkov, Intervenční centrum Robinson Stod

Jsme školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže zpravidla od tří do osmnácti let, popř. do 26 let do ukončení profesní přípravy.

Plzeň – Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna

Děti (klienti) DDÚ mají problémy s chováním ve škole i mimo školu, v rodině. Ocitly se ve složité situaci, která s těmito problémy souvisí.

Dětské centrum, Šneček – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

„Zabezpečujeme dětem včasnou a odbornou pomoc“

Rodinné centrum Vlnka, z. ú.

Už více než 10 let nabízíme zájmové kroužky pro rodiče s malými dětmi a děti samotné.

Sportovní klub policie Rexík, z. s

Sportovní klub policie Rexík je parta skvělých dospěláků, kteří dobrovolně věnují svůj volný čas, nabyté dovednosti, znalosti a zkušenosti pro radost a zábavu dětí a mládeže.

Plzeň – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

Horšovský Týn, Poběžovice a okolí – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

Rokycany – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

Plzeň – PONTON

PONTON poskytuje sociální nízkoprahové služby a vytváří vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny v těžké sociální situaci. 

Mateřské centrum Beruška Nepomuk

Hlavním cílem je umožnit rodičům a dětem setkávat se v tolerantním prostředí, které respektuje rozdílné přístupy ve výchově a řídí se heslem” Je jedno kdo, hlavně s láskou”.

Vochov – Vochomůrky

Naším cílem je stmelování generací. Každoročně připravujeme okolo 150 akcí (volnočasových, vzdělávacích, kulturních či sportovních) pro děti, dospělé i seniory.

Plzeň – Křesťanské centrum Logos

Jsme samostatný křesťanský sbor, pořádáme akce pro děti a rodiče a usilujeme o návrat do Bible.

Plzeň – DOMUS – Centrum pro rodinu

DOMUS znamená latinsky dům – pevnou stavbu se základy, místo, kde najdu bezpečí, lásku, klid, teplo, svůj pokoj…

Dětský domov, Staňkov

Jsme školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže zpravidla od tří do osmnácti let, popř. do 26 let do ukončení profesní přípravy.

ZDVOP Dětský domov Doubravka

Poskytujeme zde péči dětem od jednoho roku do předškolního věku, jejichž zdravotní stav a vývoj je ohrožen velmi nepříznivým sociálním prostředím. 

Plzeň – Blízký soused

„Pomáháme dětem být dětmi, aby z nich vyrostli lepší dospělí!“

Středisko křesťanské pomoci Plzeň/Dům napůl cesty Bojka

Naším cílem je pomoci mladým lidem, kteří nemají patřičné sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci, s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí a v dosažení společenského uplatnění.

Kulturní projekty

Plzeň – MOVING STATION kulturní prostor

Moving Station je inspirativní místo v působivě revitalizované kulturní památce, otevřený prostor pro současné umění, vzdělávání, zábavu i vaše projekty. 

Městské kulturní středisko v Domažlicích / Komunitní centrum v Kulturním centru – Pivovar Domažlice

Domažlice leží v česko-německém příhraničí na úpatí Českého lesa, jsou přirozeným centrem Chodska, jedné z posledních oblastí v Čechách, kde se folklor a tradice udržuje dodnes.

Post Bellum, z. ú. / Paměť národa Plzeňský kraj

Věnujeme se dokumentaristice, vzdělávacím projektům, pořádáme výstavy, setkání, besedy a spolupracujeme s místními médii a úřady.

Kulturní a komunitní centrum Přeštice

Jsme kulturní, společenská, výchovná a vzdělávací činnost zajišťující a umožňující organizace. Pořádáme výstavy, přednášky a besedy, kurzy, koncerty, a divadelní případně estrádní akce.

Plzeň 2015 – Klub strážných andělů

Klub strážných andělů, je otevřená platforma pro širokou veřejnost, která rozvíjí dobrovolnictví v kultuře v Plzni.

Projekty pro podporu zdravotnictví

Plzeň Projekt SPOLU

Projekt SPOLU sdružuje studenty psychologie, medicíny a postupně i dalších pomáhajících oborů, kteří připravují podpůrná setkávání v zařízeních poskytujících péči lidem s duševním onemocněním.

Plzeňský kraj – Ledovec

„Ledovec …většina není vidět“

Ledovec vytváří prostředí, které pomáhá lidem zejména s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.

Fakultní nemocnice Plzeň / Dětská klinika

I v nemocnici se mohou děti usmívat.

Fakultní nemocnice Plzeň / Sociální lůžka, Pobytová sociální péče

Posláním PSP je poskytovat kvalitní pobytové sociální služby a ošetřovatelskou péči, podporovat samostatnost, soběstačnost a posilovat možnost sociálního začleňování.

Vodní záchranná služba ČČK, z. s./Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek

Jsme spolek dobrovolníků se poskytující neodkladnou první pomoc a technickou pomoc na přírodních i umělých vodních plochách a v jejich blízkosti.

Český červený kříž Plzeň-město a Rokycany

„Někdo jiný neexistuje! Pomoc druhým je na Tobě!“

Plzeň – DOMOV – plzeňská hospicová péče

Mobilní (domácí) hospic Domov je nezisková organizace, pečující o dětské i dospělé pacienty v konečném stadiu onemocnění v jejich domovech. Jedná se především o nemocné s rakovinou.

Domažlická nemocnice, a. s. / Nemocnice Plzeňského kraje

Jsme rodinná nemocnice. Nabízíme ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry i empatického personálu.

Klatovská nemocnice, a. s. / Dětské oddělení / Nemocnice Plzeňského kraje

Rádi bychom, aby se i ti nejmenší v nemocnici smáli.

Fakultní nemocnice Plzeň / Onkologická a radioterapeutická klinika

Respektování lidské důstojnosti a zajištění bezpečí pacienta během léčby je naší prioritou.

Komunitní projekty

Klatovy – CHARITNÍ ŠATNÍK

Každá věc, každý kousek oděvu – má ještě druhou šanci. Každý i drobný příspěvek ze šatníku pomáhá dál…

Plzeňská zastávka – poradna pro pozůstalé

“ Pomáhat pozůstalým na jejich cestě truchlení ve spolku Plzeňské zastávky je užitečná, konkrétní pomoc a to vnímám jako důležité při mém dobrovolnictví. Nejsme žádný uzavřený spolek a to mě těší. “

Komunitní centrum Horšovský Týn

Poskytování prostoru a zázemí pro široké spektrum kulturních a společenských aktivit, sociální práce a komunitního setkávání.

Sedmdesátka Tachov, Evangelická církev metodistická

Naši členové zde vytvořili místo určené k setkávání všech, kdo se zde chtějí účastnit nabízených programů či je přímo spoluvytvářet.

Školní klub Sedmikráska

Základní škola není jen o učení

Holky holkám / Šatník pro samoživitele

Parta ženských osobností,
které myslí na druhé. Jsme holky, které pomáhají.

První plzeňská komunitní zahrada, z. s.

Společně pěstujeme ovoce, zeleninu, bylinky a užíváme si sluníčka na čerstvém vzduchu.

Město Stříbro – Bezpečnostní dobrovolník

„Bezpečně dobrovolně ve Stříbře“

Plzeň – ENVIC

Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, exkurze a semináře pro veřejnost i odborníky.

Plzeň – ARTEDA, z.s.

Provozujeme vzdělávací, volnočasové, zájmové a osobnostně sociální aktivity. Pro děti, mládež i dospělé.

K srdci, z. s.

Naším cílem je podpora a doprovázení lidí v osobních těžkostech. Ať už těžkostech sociálního, vztahového nebo existenciálního rázu.

Plzeň – Potravinová pomoc

Pomáháme těm, kteří mají problém zajistit jídlo sobě nebo své rodině.

Město Nepomuk / Volnočasové centrum Fénix

Nabízíme kurzy a semináře pro děti od 4 let, pro dospělé i seniory. Vítáme i nové nadšené lektory, kteří chtějí růst s námi.

Jednorázové akce

Tamjdem

Natíráme ploty, stavíme příbytky pro zvířata, zvelebujeme zahrady, čistíme lesy nebo pomáháme s tvorbou pece, díky které budou mít obyvatelé komunitního domu čerstvý chléb… Pomáháme organizacím naplňovat jejich vize.

Grafia, s. r. o. 

Jako firma se věnujeme vzdělávání, marketingu a různým projektům. Pomůžeme Vám se prosadit!

Projekty pro podporu drogově závislých

Centrum prevence protidrogové terapie

Pomozte  nám  předcházet  riziku  vzniku  závislosti   na návykových látkách a mírnit dopady závislosti tam, kde již nabyla své ničivé podoby.

Point 14, z. ú.

Hledáme společná východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit osobnost člověka.

Středisko křesťanské pomoci/Medici na ulici

Pomáháme s léčbou závislostí, osobám v nepříznivé sociální situaci, mladým lidem po odchodu z dětských domovů, ulice či nápravných zařízení.

Point 14, z. ú. / Azylový dům

Hledáme společná východiska pro lidi se závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka.

Ekologické projekty

TRASH HERO CZECH REPUBLIC, z. s. / Základna Plzeň

Pořádáme dobrovolnické úklidy, šíříme kohoutkovou vodu zdarma a uklízíme se školami a školkami.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p. o.

I zvířátkům je třeba pomáhat – finančně i osobně.

Svoboda zvířat Plzeň, z. s.

Usilujeme o lepší, svobodný svět pro zvířata. Zvířata pro nás mají hodnotu sama o sobě. Díky vám měníme legislativu i myšlení lidí ve prospěch zvířat.

Další spolupracující organizace

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň (CIŠ Plzeň)

Všestranně podporujeme naše studenty v jejich dobrovolnických aktivitách.

Gymnázium a střední škola Rokycany, p. o.

Všestranně podporujeme naše studenty v jejich dobrovolnických aktivitách.

Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček a Základní umělecká škola Zámeček, s. r. o.

Všestranně podporujeme naše studenty v jejich dobrovolnických aktivitách.

SZŠ Domažlice / Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice

Jsme školou s profesionálním pedagogickým sborem podporujícím dobrovolnickou činnost.

Nadace Terezy Maxové dětem

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. , místní organizace Stříbro, pobočný spolek

Pomoc tělesně postiženým ve všech směrech je naším posláním.

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Rokycany

Dobrovolnictví má na Úřadu práce také své místo.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Všestranně podporujeme naše studenty v jejich dobrovolnických aktivitách.

Střední průmyslová škola Tachov

Jsme školou, která svým žákům nabízí a zajišťuje kvalitní vzdělání i odbornou přípravu pro jejich budoucí uplatnění. Také podporujeme dobrovolnickou činnost.

Síť pro rodinu, z. s. / Restart 4.0 Plzeň

Máme za cíl monitorovat, vzdělávat a rekvalifikovat osoby pečující o malé děti a osoby nad 50 let s cílem aktivního začlenění na trh práce.

OPU – organizace pro pomoc uprchlíkům

Jsme organizace, která bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity na podporu integrace cizinců.

Senioři České republiky, z. s.

Aby člověk důstojně žil a nebyl sám

Lokální dobrovolnická centra

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM

Pomáháme, kde je třeba… Pomáhejte s námi!!!
Poskytujeme podporu organizacím i zájemcům o dobrovolnictví po celou dobu dobrovolnické činnosti.

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (Diakonie Západ)

“Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří.”

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA

Na to stát se dobrovolníkem nepotřebujete vzdělání … stačí jen chtít …

Dobrovolnické centrum Adra Plzeň – pobočka Klatovy

„Jsme tu s vámi pro druhé“

Propojujeme svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují.