Seznam spolupracujících organizací

Dobrovolnické organizace Vám pomůžeme vybrat i kontaktovat, stačí nás kontaktovat nebo se zaregistrovat. Pokud se však chcete porozhlédnout sami, můžete se podívat do našeho seznamu.

Projekty podporující lidi s handicapem

dobrovolnické organizace

Plzeň – VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK

Každá pomoc potřebným je tak velká, že se dá jen těžko změřit … proto také každou pomoc vítáme!

dobrovolnické organizace

Plzeň – Občanské sdružení ProCit

Poskytujeme a zajišťujeme bezpečný prostor pro setkávání rodin s poruchou autistického spektra (PAS).

dobrovolnické organizace

Plzeň – Farma Jitřenka

 „Jitřenku“ jsme založili s posláním poskytovat hipoterapii pro děti s hendikepem pod odborným dohledem.

dobrovolnické organizace

Domažlice – Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Naším posláním je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným postižením alternativu zaměstnání.  

dobrovolnické organizace

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice/Klub Vlaštovka

Podporujeme lidi s mentálním postižením, jejich rodiny a blízké. Snažíme se, aby mohli žít samostatný život podle svých představ a možností.

dobrovolnické organizace

Plzeň – OUT

„Být OUT je in.“ Jsme spolek pro rodiče, lidi a děti s PAS.

dobrovolnické organizace

David a Goliáš

Jsme spolek rodičů a přátel handicapovaných dětí i dospělých. Snažíme se, aby jim bylo umožněno prožít život stejně (nebo alespoň podobně) jako lidem bez handicapu.

dobrovolnické organizace

Domažlice – VÝCVIKOVÉ CANISTERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ HAFÍK

Každá pomoc potřebným je tak velká, že se dá jen těžko změřit … proto také každou pomoc vítáme!

dobrovolnické organizace

Plzeň – Motýl, z. ú. – Sociální a prorodinné služby

Naším posláním je podpora klientů se zdravotním postižením, rodin s dětmi se zdravotním postižením a jejich integrace do běžné společnosti.

dobrovolnické organizace

Akademie nadání

Jsme zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s „hendikepem“ nadání. Jeho cílem je zajistit těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. 

dobrovolnické organizace

Sdružení Ty a Já

Pomáháme nejen handicapovaným mladým lidem se začleněním do společnosti. Nabízíme smysluplné trávení volného času všem mladým lidem. 

dobrovolnické organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Naším posláním je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým dospělým občanům a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

dobrovolnické organizace

DCHP Farní charita Přeštice

Pomáháme seniorům, zdravotně postiženým i těm, kteří o ně pečují.

dobrovolnické organizace

Plzeňský kraj – Ledovec

„Ledovec …většina není vidět“

Ledovec vytváří prostředí, které pomáhá lidem zejména s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.

Projekty pro podporu seniorů

dobrovolnické organizace

Klatovy – DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ NAŠÍ PANÍ

“ Já vždycky, když odtud odcházím, mám pocit, že bych mohla přeletět všechny střechy a domy…“ 

dobrovolnické organizace

Plzeň DOMOVINKA – sociální služby

„Ano Domovinka je skvělá… všichni jsou jak se říká na jedné lodi… nehádají se, jsou si nápomocni, veselí a žijí si klidným a důstojným životem…“

dobrovolnické organizace

Plzeň – Domov seniorů Petrklíč

Cílovou skupinou Domova jsou zejména o osoby trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí.

dobrovolnické organizace

Plzeň – Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek

Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí.

dobrovolnické organizace

Městská charita Plzeň – Osobní asistence

Služba je určena pro seniory, lidi se zdravotním postižením a rodiny, děti a mládež.

dobrovolnické organizace

Plzeň – Domov pro seniory sv. Jiří

Naším posláním je poskytovat bezpečné zázemí seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost.

dobrovolnické organizace

Dům seniorů Kdyně

Naším posláním je podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami „jít“ nemohou.

dobrovolnické organizace

SeneCura/Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

Naším posláním je poskytovat podporu a péči lidem se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy choroby nebo demence.

dobrovolnické organizace

ALZHEIMER HOME Modřany

Naším posláním je poskytování komplexní a individuálně zaměřené pobytové sociální služby. Podporujeme soběstačnost a aktivní způsob života klientů a respektujeme jejich individuální zvyklosti.

dobrovolnické organizace

TOTEM/Nová Hospoda

TOTEM/Nová Hospoda je místem setkávání seniorů i dětí. Každý zde může být aktivní bez ohledu na věk.

dobrovolnické organizace

TOTEM, z. s. / Dobrovolnický seniorský klub Letokruhy

Dokážeme připravit kulturní vystoupení a potěšit své vrstevníky v domovech seniorů stejně jako pomoct při sázení květin. Zaskočíme v šatně při akcích, ale dokážeme je i samy organizačně zajistit.

dobrovolnické organizace

Moudrá síť, z.s.

Pomáháme seniorům bezpečně ovládat moderní technologie.

dobrovolnické organizace

Plzeň – DOMOV SV. ALŽBĚTY

„Aby péče nebyla jen technikou, dovedností a zručností, musí být nutně spojena s láskou.“

dobrovolnické organizace

Plzeň – Domov sv. Aloise

“ Pomáhat seniorům zasaženým syndromem demence je smysluplná podpora a péče o člověka v těžké životní situaci. Vždy se těším na lidi v Domově sv. Aloise, kde je možné zažít věci jako doma. “

dobrovolnické organizace

Plzeň – Domov se zvláštním režimem Sněženka

Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. 

dobrovolnické organizace

Plzeň – Charitní pečovatelská služba

Naším posláním je poskytování terénních pečovatelských služeb v domácnostech uživatelů

dobrovolnické organizace

Plzeň – Hospic sv. Lazara

„Hospicová péče nepřidává dny k životu, ale život ke dnům.“

dobrovolnické organizace

Domov pro seniory Bor

Posláním Domova je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů při zachování samostatnosti a běžných společenských aktivit.

dobrovolnické organizace

Senior Residence Terasy,z.ú./Domov pro seniory

Nabízíme nový domov pro každého, kdo chce rozšířit naši velkou rodinu. Rodinná atmosféra je u nás nefalšovaná, všechno naše úsilí směřuje k posílení lidské důstojnosti.

dobrovolnické organizace

Oblastní charita Rokycany

Pomáháme potřebným lidem prostřednictvím našich sociálních služeb. Poskytujeme péči všem bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a vyznání. 

dobrovolnické organizace

TOTEM, z. s. / Pohádkové babičky

TOTEMové pohádkové čtecí babičky a dědečkové obvykle vyprávějí pohádky dětem přímo v mateřských školkách. Krásně. Děti je milují!

dobrovolnické organizace

TOTEM/Doubravka

TOTEM/Doubravka je místem setkávání seniorů i dětí. Každý zde může být aktivní bez ohledu na věk.

dobrovolnické organizace

Domov pro seniory sv. Pavla II

Naší posláním je poskytovat pobytové služby občanům, kteří vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Projekty pro podporu rodin a dětí

dobrovolnické organizace

Klatovy – NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY CHAPADLO a BUDÍK

Kluby Chapadlo a Budík nabízí pro děti a mládež podporu, pomoc a pochopení

dobrovolnické organizace

Plzeň – SPOLEČNOST TADY A TEĎ

„A přesně kvůli tomuhle pocitu, že jste někomu, kdo má horší startovací podmínky, pomohli dát šanci na lepší vzdělání a potenciálně i lepší život, se vyplatí být dobrovolníkem v Tady a teď.“

dobrovolnické organizace

Domažlice – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

dobrovolnické organizace

Nýřany – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

dobrovolnické organizace

Klatovy – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

dobrovolnické organizace

Příbram – PONTON

PONTON poskytuje sociální nízkoprahové služby a vytváří vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny v těžké sociální situaci. 

dobrovolnické organizace

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže

Pomáháme malým, aby vzniklo něco velkého!

Vedeme volnočasové centrum Skupovka. Naším cílem je pomoc spolkům s jejich lokálními potřebami.

dobrovolnické organizace

Plzeň – Lesní školka a ekocentrum Berounka

„Považujeme setkání s přírodou za základní lidskou potřebu člověka. Je důležitou podmínkou pro tělesný, duševní i duchovní vývoj. Chráníme dětství.“ 

dobrovolnické organizace

Plzeň – LATUS pro rodinu, dětské centrum

Zaměřujeme se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče.

dobrovolnické organizace

Dětský domov, Staňkov, Intervenční centrum Robinson Stod

Jsme školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže zpravidla od tří do osmnácti let, popř. do 26 let do ukončení profesní přípravy.

dobrovolnické organizace

Plzeň – Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna

Děti (klienti) DDÚ mají problémy s chováním ve škole i mimo školu, v rodině. Ocitly se ve složité situaci, která s těmito problémy souvisí.

dobrovolnické organizace

Dětské centrum, Šneček – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

„Zabezpečujeme dětem včasnou a odbornou pomoc“

dobrovolnické organizace

Sportovní klub policie Rexík, z. s

Sportovní klub policie Rexík je parta skvělých dospěláků, kteří dobrovolně věnují svůj volný čas, nabyté dovednosti, znalosti a zkušenosti pro radost a zábavu dětí a mládeže.

dobrovolnické organizace

61. mateřská škola Plzeň

Naším cílem je, aby děti byly šťastné, rozvíjeli jsme jejich zvídavost, samostatnost a respekt k přírodě.

dobrovolnické organizace

Dětský domov Nepomuk

Snažíme se o plný a harmonický rozvoje osobnosti našich dětí s ohledem na potřeby jejich věku. Zapojujeme je do aktivního společenského života v obci.

imPerfect, z.s.

Podporujeme ženy, podporujeme i celé rodiny.Naše aktivity jsou velice rozmanité, ale všemi se snažíme podporovat nejen ženy ale i celé rodiny. V současné době provozujeme 3 dětské skupiny a volnočasové centrum/adaptační skupinku pro děti. 

dobrovolnické organizace

Plzeň – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

dobrovolnické organizace

Horšovský Týn, Poběžovice a okolí – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

dobrovolnické organizace

Rokycany – ČLOVĚK V TÍSNI

Všechny děti baví učit se novým věcem, některé k tomu jen potřebují naši a vaši pomoc

dobrovolnické organizace

Plzeň – PONTON

PONTON poskytuje sociální nízkoprahové služby a vytváří vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny v těžké sociální situaci. 

dobrovolnické organizace

Mateřské centrum Beruška Nepomuk

Hlavním cílem je umožnit rodičům a dětem setkávat se v tolerantním prostředí, které respektuje rozdílné přístupy ve výchově a řídí se heslem” Je jedno kdo, hlavně s láskou”.

dobrovolnické organizace

Vochov – Vochomůrky

Naším cílem je stmelování generací. Každoročně připravujeme okolo 150 akcí (volnočasových, vzdělávacích, kulturních či sportovních) pro děti, dospělé i seniory.

dobrovolnické organizace

Plzeň – Křesťanské centrum Logos

Jsme samostatný křesťanský sbor, pořádáme akce pro děti a rodiče a usilujeme o návrat do Bible.

dobrovolnické organizace

Plzeň – DOMUS – Centrum pro rodinu

DOMUS znamená latinsky dům – pevnou stavbu se základy, místo, kde najdu bezpečí, lásku, klid, teplo, svůj pokoj…

dobrovolnické organizace

Dětský domov, Staňkov

Jsme školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže zpravidla od tří do osmnácti let, popř. do 26 let do ukončení profesní přípravy.

dobrovolnické organizace

ZDVOP Dětský domov Doubravka

Poskytujeme zde péči dětem od jednoho roku do předškolního věku, jejichž zdravotní stav a vývoj je ohrožen velmi nepříznivým sociálním prostředím. 

dobrovolnické organizace

Plzeň – Blízký soused

„Pomáháme dětem být dětmi, aby z nich vyrostli lepší dospělí!“

dobrovolnické organizace

Středisko křesťanské pomoci Plzeň/Dům napůl cesty Bojka

Naším cílem je pomoci mladým lidem, kteří nemají patřičné sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci, s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí a v dosažení společenského uplatnění.

vlnka

Rodinné centrum Vlnka, z. ú.

Už více než 10 let nabízíme zájmové kroužky pro rodiče s malými dětmi a děti samotné.

dobrovolnické organizace

Plzeň – ARTEDA, z.s.

Provozujeme vzdělávací, volnočasové, zájmové a osobnostně sociální aktivity. Pro děti, mládež i dospělé.

Kulturní projekty

dobrovolnictví kultura

Plzeň – MOVING STATION kulturní prostor

Moving Station je inspirativní místo v působivě revitalizované kulturní památce, otevřený prostor pro současné umění, vzdělávání, zábavu i vaše projekty. 

dobrovolnictví kultura

Městské kulturní středisko v Domažlicích / Komunitní centrum v Kulturním centru – Pivovar Domažlice

Domažlice leží v česko-německém příhraničí na úpatí Českého lesa, jsou přirozeným centrem Chodska, jedné z posledních oblastí v Čechách, kde se folklor a tradice udržuje dodnes.

dobrovolnictví kultura

Kulturní a komunitní centrum Přeštice

Jsme kulturní, společenská, výchovná a vzdělávací činnost zajišťující a umožňující organizace. Pořádáme výstavy, přednášky a besedy, kurzy, koncerty, a divadelní případně estrádní akce.

dobrovolnictví kultura

Plzeň 2015 – Klub strážných andělů

Klub strážných andělů, je otevřená platforma pro širokou veřejnost, která rozvíjí dobrovolnictví v kultuře v Plzni.

dobrovolnictví kultura

Městská knihovna v Plasy

Návštěvníkům nabízíme autorská čtení se známými spisovateli, cestovatelské besedy, akce pro děti a jejich rodiče – např. Čarodějnické odpoledne, lekce pro žáky ZŠ a MŠ z Plas a okolí.

Projekty pro podporu zdravotnictví

dobrovolnictví zdravotnictví

Plzeň Projekt SPOLU

Projekt SPOLU sdružuje studenty psychologie, medicíny a postupně i dalších pomáhajících oborů, kteří připravují podpůrná setkávání v zařízeních poskytujících péči lidem s duševním onemocněním.

Fakultní nemocnice Plzeň / Dětská klinika

I v nemocnici se mohou děti usmívat.

Fakultní nemocnice Plzeň / Sociální lůžka, Pobytová sociální péče

Posláním PSP je poskytovat kvalitní pobytové sociální služby a ošetřovatelskou péči, podporovat samostatnost, soběstačnost a posilovat možnost sociálního začleňování.

Vodní záchranná služba ČČK, z. s./Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek

Jsme spolek dobrovolníků se poskytující neodkladnou první pomoc a technickou pomoc na přírodních i umělých vodních plochách a v jejich blízkosti.

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

Léčebna TRN Janov je odborným léčebným ústavem s nadregionální působností.

Fakultní nemocnice Plzeň / Neurologická klinika

Snažíme se zachovat důstojnost a dobrou náladu pacientů i v těžkých chvílích.

Český červený kříž Plzeň-město a Rokycany

„Někdo jiný neexistuje! Pomoc druhým je na Tobě!“

SPOLU DOMA, z.ú.

SPOLU DOMA je nezisková organizace, pečující o dětské i dospělé pacienty v konečném stadiu onemocnění v jejich domovech. Jedná se především o nemocné s rakovinou.

Domažlická nemocnice, a. s. / Nemocnice Plzeňského kraje

Jsme rodinná nemocnice. Nabízíme ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry i empatického personálu.

Klatovská nemocnice, a. s. / Dětské oddělení / Nemocnice Plzeňského kraje

Rádi bychom, aby se i ti nejmenší v nemocnici smáli.

Fakultní nemocnice Plzeň / Onkologická a radioterapeutická klinika

Respektování lidské důstojnosti a zajištění bezpečí pacienta během léčby je naší prioritou.

Komunitní projekty

Klatovy – CHARITNÍ ŠATNÍK

Každá věc, každý kousek oděvu – má ještě druhou šanci. Každý i drobný příspěvek ze šatníku pomáhá dál…

Plzeňská zastávka – poradna pro pozůstalé

“ Pomáhat pozůstalým na jejich cestě truchlení ve spolku Plzeňské zastávky je užitečná, konkrétní pomoc a to vnímám jako důležité při mém dobrovolnictví. Nejsme žádný uzavřený spolek a to mě těší. “

Komunitní centrum Horšovský Týn

Poskytování prostoru a zázemí pro široké spektrum kulturních a společenských aktivit, sociální práce a komunitního setkávání.

Sedmdesátka Tachov, Evangelická církev metodistická

Naši členové zde vytvořili místo určené k setkávání všech, kdo se zde chtějí účastnit nabízených programů či je přímo spoluvytvářet.

Školní klub Sedmikráska

Základní škola není jen o učení

Holky holkám / Šatník pro samoživitele

Parta ženských osobností,
které myslí na druhé. Jsme holky, které pomáhají.

První plzeňská komunitní zahrada, z. s.

Společně pěstujeme ovoce, zeleninu, bylinky a užíváme si sluníčka na čerstvém vzduchu.

TOTEM, z. s. / Projekt MOSTY

Propojujeme ty, kteří pomoc potřebují, s těmi, kdo ji nabízí…
Propojujeme konkrétní lidi, příběhy, životy…

Spolek Uzlík

Uzlík je rodinné centrum v Plzni pro děti a dospělé. Kroužky, kurzy, workshopy, školky, zábava!

dobrovolnictví kultura

Post Bellum, z. ú. / Paměť národa Plzeňský kraj

Věnujeme se dokumentaristice, vzdělávacím projektům, pořádáme výstavy, setkání, besedy a spolupracujeme s místními médii a úřady.

Spolek Náš Touškov

Hlavním účelem spolku je podpora rozvoje občanského dění v městě Městě Touškově pořádáním kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí a to pro dospělé, děti i mládež.

Město Stříbro – Bezpečnostní dobrovolník

„Bezpečně dobrovolně ve Stříbře“

K srdci, z. s.

Naším cílem je podpora a doprovázení lidí v osobních těžkostech. Ať už těžkostech sociálního, vztahového nebo existenciálního rázu.

Plzeň – Potravinová pomoc

Pomáháme těm, kteří mají problém zajistit jídlo sobě nebo své rodině.

Město Nepomuk / Volnočasové centrum Fénix

Nabízíme kurzy a semináře pro děti od 4 let, pro dospělé i seniory. Vítáme i nové nadšené lektory, kteří chtějí růst s námi.

MAS sv. Jana z Nepomuku / Dycky spolu!

Zajišťujeme různé druhy pomoci pro jednotlivce, kluby pro děti a mládež i English Club.

SmeTu

Podporujeme rodinný život a mezigenerační vztahy pořádáním aktivit s důrazem na tradice a zvyklosti daného regionu, s ohledem na ochranu přírody a udržitelný rozvoj krajiny a za účelem aktivizace občanské společnosti.

Komunitní centrum Čechovka

Snažíme se co nejvíce usnadnit a odlehčit pobyt válečných uprchlíků z Ukrajiny.

TOTEM, z. s. / Dobrovolnický klub Klíč

Hlavním záměrem klubu je připravovat různé jednorázové akce zacílené na dětské klienty a průběžně připravovat dobrovolníka na práci s konkrétním dítětem, které potřebuje podporu.

Domov mládeže I SPŠD Plzeň

Studentky z našeho domova mládeže se ve svém volném čase pomáhají v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM

Diecézní charita Plzeň – komunitní centrum

Poskytujeme prostor pro setkávání, vzdělávací aktivity (kurzy češtiny, semináře, besedy), konzultace s psychologem, volnočasové aktivity a mnoho dalšího.

Jednorázové akce

Tamjdem

Natíráme ploty, stavíme příbytky pro zvířata, zvelebujeme zahrady, čistíme lesy nebo pomáháme s tvorbou pece, díky které budou mít obyvatelé komunitního domu čerstvý chléb… Pomáháme organizacím naplňovat jejich vize.

Projekty pro podporu lidí se závislostmi

Centrum prevence protidrogové terapie

Pomozte  nám  předcházet  riziku  vzniku  závislosti   na návykových látkách a mírnit dopady závislosti tam, kde již nabyla své ničivé podoby.

Point 14, z. ú.

Hledáme společná východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit osobnost člověka.

Středisko křesťanské pomoci/Medici na ulici

Pomáháme s léčbou závislostí, osobám v nepříznivé sociální situaci, mladým lidem po odchodu z dětských domovů, ulice či nápravných zařízení.

Point 14, z. ú. / Azylový dům

Hledáme společná východiska pro lidi se závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka.

Ekologické projekty

Trash Hero Plzeň

Pořádáme dobrovolnické úklidy, šíříme kohoutkovou vodu zdarma a uklízíme se školami a školkami.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p. o.

I zvířátkům je třeba pomáhat – finančně i osobně.

Svoboda zvířat Plzeň, z. s.

Usilujeme o lepší, svobodný svět pro zvířata. Zvířata pro nás mají hodnotu sama o sobě. Díky vám měníme legislativu i myšlení lidí ve prospěch zvířat.

Plzeň – ENVIC

Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, exkurze a semináře pro veřejnost i odborníky.

Další spolupracující organizace

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň (CIŠ Plzeň)

Všestranně podporujeme naše studenty v jejich dobrovolnických aktivitách.

Gymnázium a střední škola Rokycany, p. o.

Všestranně podporujeme naše studenty v jejich dobrovolnických aktivitách.

Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček a Základní umělecká škola Zámeček, s. r. o.

Všestranně podporujeme naše studenty v jejich dobrovolnických aktivitách.

SZŠ Domažlice / Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice

Jsme školou s profesionálním pedagogickým sborem podporujícím dobrovolnickou činnost.

Nadace Terezy Maxové dětem

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. , místní organizace Stříbro, pobočný spolek

Pomoc tělesně postiženým ve všech směrech je naším posláním.

Pěší rota Aktivních záloh KVV Plzeň – Pětatřicátníci

V rámci Dnů dobrovolnictví 2023 podpoříme organizaci Jitřenka, která pomáhá handicapovaným dětem.

Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

Studenti speciální pedagogiky se věnují zejména dětem se speciálními potřebami.

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Rokycany

Dobrovolnictví má na Úřadu práce také své místo.

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Všestranně podporujeme naše studenty v jejich dobrovolnických aktivitách.

Střední průmyslová škola Tachov

Jsme školou, která svým žákům nabízí a zajišťuje kvalitní vzdělání i odbornou přípravu pro jejich budoucí uplatnění. Také podporujeme dobrovolnickou činnost.

Síť pro rodinu, z. s. / Restart 4.0 Plzeň

Máme za cíl monitorovat, vzdělávat a rekvalifikovat osoby pečující o malé děti a osoby nad 50 let s cílem aktivního začlenění na trh práce.

OPU – organizace pro pomoc uprchlíkům

Jsme organizace, která bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity na podporu integrace cizinců.

Senioři České republiky, z. s.

Aby člověk důstojně žil a nebyl sám.

Grafia, s. r. o. 

Jako firma se věnujeme vzdělávání, marketingu a různým projektům. Pomůžeme Vám se prosadit!

Lokální dobrovolnická centra

dobrovolnické organizace

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM

Pomáháme, kde je třeba… Pomáhejte s námi!!!
Poskytujeme podporu pro dobrovolnické organizace i zájemcům o dobrovolnictví po celou dobu dobrovolnické činnosti.

dobrovolnické organizace

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (Diakonie Západ)

“Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří.”

dobrovolnické organizace

Dobro-volně, z.s.

“Věříme, že velké skutky se skládají z malých činů směrem k matičce Zemi, druhým lidem a sobě samým. Šíříme dobro-volně!”

dobrovolnické organizace

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA

Na to stát se dobrovolníkem nepotřebujete vzdělání … stačí jen chtít …

dobrovolnické organizace

Dobrovolnické centrum Adra Plzeň – pobočka Klatovy

„Jsme tu s vámi pro druhé“

Propojujeme svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují.