Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Dagmar Pelcová, DiS. – profesionální poradkyně pro pozůstalé, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

V oblasti dobrovolnictví se pohybuje po téměř celý život – jednak při povodních 2002, dále se angažovala přes 20 let na letních táborech pro děti, ve Fokusu Vysočina jako dobrovolník mladé ženy se schizofrenií, později v programu 5P v rámci DCUL. Od roku 2010 má na starost dobrovolnický program v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích – od té doby se podařilo program rozšířit také do domácí hospicové péče, nastavit systém vzdělávání nových dobrovolníků i péče o stávající, výrazně navýšit počet dobrovolníků i hodin, které věnují při různých příležitostech na podporu Hospice.