Rubriky
Konference

Koně v lékařském plášti

O tom, že dobrovolníci v nemocnicích mají různou podobu nás přesvědčí ve svém příspěvku Mgr. Veronika Volgemutová, zakladatelka, Asistenční jednorožec, z.s.

Obsahem příspěvku je Dotyková terapie v nemocničním prostředí – návštěva terapeutického koně v nemocnici, poskytování kvalitní terapie s ohledem na bezpečnost a etiku.

Ve světě moderní medicíny se hledá stále nové a inovativní přístupy k léčbě a péči o pacienty. Jedním z těchto nových směrů je využití terapeutických koní jako součásti lékařského týmu. Dotyková terapie pomocí koní přináší do nemocničního prostředí novou dimenzi, spojující léčbu s přírodními prvky a podporující psychické i fyzické uzdravení pacientů.