Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Dominika Červenková – psycholožka, ProjektSPOLU, Masarykova univerzita Brno

Vystudovala psychologii na FF UPOL a během studia se právě díky Projektu SPOLU utvrdila ve své cestě klinické psychologie. Dojížděla jako dobrovolnice na různá oddělení psychiatrie, kde sbírala zkušenosti a také se díky Projektu dostala k terapeutickým pobytům na dětském oddělení psychiatrie. Zároveň působila také jako lektorka preventivních programů na SŠ, kde se studenty otevírala téma duševního zdraví. Nyní pracuje v ambulanci klinické psychologie a v neziskové organizaci Nevypusť duši, kde se věnuje především osvětě a prevenci v oblasti duševního zdraví. V Projektu SPOLU působí jako koordinátorka republiky.