Rubriky
Lidé na konferenci

MUDr. Ivana Štverka Kořínková – odborná konzultantka zdravotně sociálních dobrovolnických programů, Dolvea Innovation s. r. o.

MUDr. Ivana Štverka Kořínková stála u vzniku dobrovolnických programů ve zdravotnictví v ČR v roce 1999, kdy v praxi připravovala a koordinovala zapojení dobrovolníků na Klinice dětské onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole (FNM) jako součásti psychosociální podpůrné péče pro děti s nádorovým onemocněním a jejich rodiny. Rychlé rozšíření a rozvoj dobrovolnického programu i na dalších pracovištích pro dětské i dospělé pacienty vyústilo v roce 2004 ve vznik samostatného Dobrovolnického centra FNM a motolský program posloužil jako vzor i pro další organizace poskytující zdravotní a sociální služby v ČR. V roce 2002 absolvovala stáž v USA zaměřenou na řízení dobrovolnických programů ve zdravotnictví a své zkušenosti zužitkovala při tvorbě prvních metodických doporučení Ministerstva zdravotnictví pro zavádění a hodnocení dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních. Od roku 2005 se trvale věnuje konzultacím k rozvoji dobrovolnických programů ve zdravotně sociální oblasti, podpoře a vzdělávání koordinátorů dobrovolníků. V letech 2019 – 2023 byla členkou realizačního týmu projektu MZ „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ a je hlavní autorkou nových metodických doporučení pro přípravu a realizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví. Je konzultantkou MZ pro řízení Národního programu dobrovolnictví ve zdravotnictví a stálým hostem pracovní skupiny MZ pro dobrovolnictví ve zdravotnictví.