Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Jana Hlaváčová – staniční sestra a koordinátorka dobrovolníků, Oddělení následné a dlouhodobé péče v Domažlické nemocnici

Pracuji téměř 10 let jako staniční sestra na Oddělení následné a dlouhodobé péče v Domažlické nemocnici. Pozici zdravotní sestry vykonávám již více než 30 let (jak u dětí, tak u dospělých) a nikdy bych neměnila 🙂

Poslední roky mě práce nejen se seniory stále více ovlivňuje. K pozici koordinátora Dobrovolníků v naší nemocnici jsem se dostala náhodou. Původně jsem neměla ani ponětí, co tato činnost obnáší.

Stále se učím a snažím se čerpat zkušenosti od jiných, již zkušených koordinátorů. I přesto je pro mě největší odměnou úsměv a spokojenost na straně pacienta.