Rubriky
Lidé na konferenci

Markéta Matušíková – MSc., místopředsedkyně spolku, Sanitka přání, z. s.

Od roku 1991 pracuji ve zdravotnictví a to ať ambulantním nebo lůžkovém zařízení. Většinu času jsem pracovala na resuscitačním oddělení, ale zároveň jsem pomáhala i v domovech seniorů a stala jsem se praporčicí v aktivní záloze cvičící v nemocnici Těchonín.  Díky tomu jsem se dostala do mnoha situací, kde bych velmi potřebovala dříve opomíjenou psychosociální pomoc, a to jak pacientům, rodinám tak i kolegům. Proto jsem začala tuto problematiku studovat a od roku 2018 pracuji jako koordinátor psychosociální péče v KZ, a.s, která sdružuje 7 nemocnic.  Během této doby jsem se potkávala s pacienty, kteří měli nějaké přání a nemohlo mu být splněno ani na sklonku života. V tu dobu ani nevím jak,  mi do cesty vstoupil spolek Sanitka přání a začala jsem v něm pracovat jako dobrovolník. Momentálně jsem odborným garantem a místopředsedkyní tohoto neziskového spolku, který díky dobrovolníkům kouzlí úsměv na tváři i lidem v těžkých životních situacích.