Rubriky
Lidé na konferenci

Petra Suchomelová – koordinátorka dobrovolníků, Krajská zdravotní a.s., Teplice o.z.

48 letá žena, vdaná, která má s manželem 2 dospělé děti a dva kocoury.

Původním povoláním je knihkupec, učitelka MŠ, keramik a učitelka na ZŠ. Člověk, který rád předává lidem, co se na různých tvůrčích kurzech naučí. Úplně nejraději tvoří zázemí své rodině i dobrovolníkům. V nemocnici Teplice začínala jako dobrovolnice na pravidelných čtvrtečních dílnách, kde je prostor pro setkávání s dobrovolníky a personálem nemocnice. Dílny vede od roku 2015 až dodnes.

Od roku 2016 je koordinátorkou dobrovolníků.

Hned co se naskytla možnost vést dílny na Oddělení následné péče a na Gastroenterologii, které vedla pravidelně 4 roky.

Chtěla se přiblížit práci sester, které vídala denně, tak se přihlásila na SZŠ v Děčíně, obor: Praktická sestra. V roce 2022 studium ukončila maturitní zkouškou.

V současné době dochází na Dětské oddělení, kde vede odpolední dílny pro dorost. Dílny jsou individuální. I nadále vede dílny na odd. ONP, ale nejsou již skupinové, nýbrž individuální.