Rubriky
Konference

Podpora rozvoje dobrovolnictví ve zdravotnictví z pohledu Ministerstva zdravotnictví

Důležitý pohled na procesy a podmínky dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních z pohledu gesčního ministerstva nabídne příspěvek Mgr. Lenky Hynštové, vedoucí oddělení kvality zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Příspěvek seznámí s aktivitami, které má Ministerstvo zdravotnictví vytyčeno pro naplňování své priority, tj. komplexní podpory a rozvoje dobrovolnictví ve zdravotnictví s cílem maximálně využít potenciálu, které českému zdravotnictví nabízí. Aktivity se zaměřují zejména na metodickou podporu poskytovatelů zdravotních služeb při zavádění a realizaci dobrovolnických programů v nemocnicích (nejen prostřednictvím interního modelu řízení, ale i ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi), vzdělávání koordinátorů a dobrovolníků, organizaci setkávání koordinátorů dobrovolnických programů, rozvoj sběru dat k dobrovolnictví a jejich využití, možnosti finanční podpory, propagaci a osvětu dobrovolnictví ve zdravotnictví mezi laickou i odbornou veřejností a řadu dalších činností.