Rubriky
Konference

Příprava nového dobrovolnického projektu ve spolupráci FN Plzeň a TOTEM, z.s.

Příprava dobrovolnického projektu začíná u dobře popsaného problému, na který koordinátor dobrovolnictví bezprostředně reaguje.

Jak funguje spolupráce Fakultní nemocnice a dobrovolnického centra v praxi představí Mgr. Lucie Posseltová, MHA, vrchní sestra, Neurologická klinika, FN Plzeň a Bc. Vlastimila Faiferlíková, garant dobrovolnických programů TOTEM, z. s.

V příspěvku představíme vznik nového dobrovolnického projektu zacíleného na podporu pacientů po Cévní mozkové příhodě. Jak fungovala spolupráce mezi Neurologickou klinikou FN Plzeň a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s. v Plzni, jak vznikala metodika dobrovolnické podpory, kde se pro podobný projekt hledají dobrovolníci, jak je potřeba je připravit a jaké jsou první výsledky.