Rubriky
Konference

Laici dobrovolnými zdravotníky?

O tom, že dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních v době krize mohou být velkou podporou pracovních týmů přednese svůj příspěvek LADA BROŽOVÁ, ředitelka, Český červený kříž Plzeň-město a Rokycany.

Vytváření dobrovolných zdravotníků z laiků je naší hlavní činností. Ať už jde o výuku první pomoci, dobrovolníky v Záchranném týmu nebo v projektu Street medicine nebo pomoc během mimořádných situací jako byl kovid, kdy jsme se jako první zapojili do projektu M72 a pomáhali v nemocnicích.

Podrobnější popis činnosti dobrovolníků z pohledu konference:

1, Záchranný tým se cvičí v poskytování péče během mimořádných situací a katastrof a jedním z hlavních úkolů je péče o zdraví, jak z pohledů ošetření drobných poranění (kterými není nutné zatěžovat  ZZS), tak hlavně z pohledu rozpoznání vážných stavů, které mohou osoby, které jsou např. evakuované, postihnout. Krom těch fyzických, tak i co se týče psychického stavu. Právě letos členy čeká několik školení zaměřených na první psychickou pomoc a krizovou intervenci.

2, Dobrovolníci u nás učí první pomoc a tím pomáhají chránit zdraví a zachraňovat životy.

3, Dobrovolníci pomáhají v projektu Street medicine. Krom sestřiček v projektu, které jsou za svou práci placené, tak využíváme i dobrovolníky. Dobrovolníci například pomáhají sestrám při mytí špatně mobilních klientů, protože sestra sama by to kolikrát neměla šanci zvládnout. Pomáhají na nouzovém zimním centru, kde každý večer ošetří i více než 20 pacientů, což by zase sestra sama nemohla zvládnut, takže jí pomáhají právě proškolení dobrovolníci (každý večer, když je otevřeno, jich tam slouží 3-5). 

4, Při Covidu byli dobrovolníci zapojeni do projeku M-72, kdy na 72 hodin jezdili pomáhat do nemocnic. Také při Covidu pomáhali s testováním a očkováním.

5. Máme kurz Pomáhám pečovat, který je zaměřen na péči o osoby v domácím ošetřování.