Rubriky
Lidé na konferenci

Mgr. Nataša Diatková – Odbor prevence kriminality, oddělení dobrovolnictví, Ministerstvo vnitra České republiky

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, dějiny umění a historii. Dobrovolnictví se věnuji třicet let, nejprve jako dobrovolnice, později jako koordinátorka dobrovolníků v neziskových nestátních organizacích. Od roku 2003 působím na Ministerstvu vnitra při aplikaci zákona o dobrovolnické službě a tvorbě koncepčních materiálů k dobrovolnictví v ČR. Od roku 2010 vedu pracovní skupinu MV Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech. Jsem přesvědčena, že aktivní participace občanské společnosti, i díky dobrovolnictví, vede ke stabilní a prosperující demokratické společnosti.