Rubriky
Lidé na konferenci

Ing. Dagmar Hoferková – vedoucí, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava

Věnuje se dobrovolnictví od roku 2007. Po zkušenostech v Bílovecké nemocnici založila v roce 2008 centrum ADRA, které se stalo důvěryhodnou organizací v dobrovolnictví v Ostravě, a dnes koordinuje přes 500 dobrovolníků ročně. Její práce v oblasti krizového řízení, včetně kovidové pandemie a uprchlické krize, z ní učinila klíčovou osobnost a zdůraznila její roli jako důležitého poradce pro místní samosprávu. Ing. Dagmar Hoferková, uznávaná expertka v dobrovolnictví, byla v roce 2011 ambasadorkou Evropského roku dobrovolnictví a je členkou několika expertních skupin. V roce 2020 založila Regionální dobrovolnické centrum MSK, které podporuje dobrovolnictví v celém Moravskoslezském kraji. Její práce je vysoce ceněna kolegy i veřejností, což přispívá k povědomí o dobrovolnictví jako součásti občanské společnosti a podporuje sounáležitost v regionu.