DOMOV SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI

BEZPEČNÝ DOMOV PRO VŠECHNY

Jak můžete naše klientky podpořit?

  • během běžných činností dne – pečení, vaření, péče o dítě, péče sama o sebe – pomocí nebo radou, dobrým příkladem
  • při volnočasových aktivitách – výlet, vycházka – můžete být vedle člověka, který je osamocen a Vy máte pro něho čas
  • přinést radost a naději, že nový začátek má velký smysl
  • také je možno pomoci při doučování dětí

Kde nás najdete:   Klatovy, Václavská 12/I.

Kontaktní osoba: Jitka Růžičková

Telefon:                 376 340 118 nebo 604 596 015

Email:                    jitka.ruzickova@klatovy.charita.cz

Akreditace dle zákona o dobrovolnické službě: ANO  V rámci Smlouvy o vysílání dobrovolníků zastřešuje TOTEM, z.s.

Školení a jejich typy: 

  • Proškolení dobrovolníků pro práci s dětmi, BOZP apod.,
  • Supervize a další školení zajišťuje TOTEM, z.s.

Další informace:

https://www.charitakt.cz

Smluvní partner:  Oblastní charita Klatovy

Sídlo: Měchurova 317, Klatovy, 339 01

Statutární zástupce: Mgr. Švehlová Lucie

Místo působnosti: Klatovy