Síť pro rodinu, z. s. / Restart 4.0 Plzeň

Projekt Restart 4.0 je zaměřen na dvě cílové skupiny:
osoby, které pečují o malé děti (např. rodiče na/po rodičovské dovolené) a osoby nad 50 let. Obě tyto skupiny spojuje jeden negativní jev: jsou výrazně znevýhodněné na trhu práce.

Restart 4.0 má za cíl monitorovat, vzdělávat a rekvalifikovat účastníky z výše uvedených skupin s cílem aktivního začlenění na trh práce ať již ve formě zaměstnanecké, či podnikatelské.

Zaujala Vás naše činnost? Podpořte naši organizaci!

Kde nás najdete: Perlová 14, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba: Ing. Martina Černá

Email: martina.cerna@sitprorodinu.cz

Další informace:

https://restartplzen.cz/

Sídlo: Truhlářská 24, 110 00 Praha 1

Statutární zástupce: Mgr. Rút Kolínská

Místo působnosti: Plzeň-město