SmeTu

Účelem spolku je podpora rodinného života a mezigeneračních vztahů pořádáním aktivit s důrazem na tradice a zvyklosti daného regionu, s ohledem na ochranu přírody a udržitelný rozvoj krajiny a za účelem aktivizace občanské společnosti.

Účel je naplňován zejména těmito činnostmi:

  • příprava, organizace a realizace vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních aktivit pro rodiny i širokou veřejnost;
  • vytváření prorodinného klimatu a mezigenerační solidarity ve společnosti organizováním akcí dětí s rodiči ve snaze stmelování vzájemných vazeb a posilování funkce rodiny ve vazbě na trávení volnočasových aktivit jejich dětí;
  • komunikace a navazování partnerství se státní správou, samosprávami, soukromým sektorem, vzdělávacími zařízeními, neziskovými organizacemi a dobrovolnými aktivitami občanů;
  • navazování přeshraniční mezinárodní spolupráce;
  • získávání finančních prostředků prostřednictvím sponzorů, dobrovolných dárců, státních fondů, evropských fondů, nadací, členských příspěvků, sbírek, vlastní činnosti i jiným způsobem tak, aby organizované projekty byly kvalitní z hlediska materiálního zabezpečení a zároveň nebyly pro jejich účastníky z důvodu finanční náročnosti nedostupné;
  • podpora regionálních tradic ve vztahu ke zlepšení kulturního a společenského klimatu a rozvoje města a regionu;
  • realizace společenských akcí vedoucích k aktivizaci komunity, rozvoji zdravé, demokratické a dynamické občanské společnosti a k podpoře zájmu občanů na řešení věcí veřejných;
  • realizace daných projektů a akcí s ohledem na ochranu přírody a udržitelný rozvoj krajiny.

Jak nás můžete podpořit?

  • Kontaktujte nás!

Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Machová

Email:  spoleksmetu@gmail.com

Akreditace dle zákona o dobrovolnické službě: ANO

Školení pro dobrovolníky a jejich typy: (např.)

  • Školení dle vnitřních směrnic

Další informace:

https://www.smetu.cz/smetu

https://www.facebook.com/spolekSmeTu

Smluvní partner: SmeTu z.s.

Sídlo: Plzeňská 1045, 347 01 Tachov

Statutární zástupce: Mgr. Vendula Machová

Místo působnosti: Tachov

Pokud si nejste jistí, zda je tato organizace Vaší srdeční volbou, tak se můžete zaregistrovat jako dobrovolník a my s Vámi probereme, jaký druh dobrovolnictví a jaká organizace (nejen) z našeho seznamu by pro Vás byla nejlepší. Ne všechny totiž stále hledají nové dobrovolníky a můžeme tak společně předejít tomu, že by Vás někdo odmítnul a zkazil Vám tak náladu. Až spolu najdeme tu nejlepší volbu, tak samozřejmě zprostředkujeme i její kontaktování.