Dětský domov, Staňkov

Dětský domov, Staňkov je školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže zpravidla od tří do osmnácti let, popř. do 26 let do ukončení profesní přípravy.
Zajišťuje výchovnou, sociální a hmotnou péči včetně stravování, ošacení a věcného vybavení dětem a mládeži, která nemůže být ze závažných důvodů vychovávána ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče.

Zaujala Vás naše činnost? Podpořte naši organizaci.

Kde nás najdete: Mathausenova 117, Staňkov

Kontaktní osoba: PaedDr. Bc. Jana Koubová

Telefon: 602 194 154

Email:  koubovaj@seznam.cz

Akreditace dle zákona o dobrovolnické službě: NE

V rámci Smlouvy o vysílání dobrovolníků zastřešuje TOTEM, z.s.

Školení pro dobrovolníky a jejich typy: (např.)

Školení dle vnitřních směrnic

Další informace:

http://detskydomovstankov.cz/

https://www.facebook.com/D%C4%9Btsk%C3%BD-domov-Sta%C5%88kov-445254522274563/

Sídlo: Mathausenova 117, Staňkov

Statutární zástupce: PaedDr. Bc. Jana Koubová

Místo působnosti: Domažlice