Plzeň Projekt SPOLU

SPOLU k většímu porozumění,
              SPOLU pro lepší duševní zdraví,
                            SPOLU proti předsudkům a stigmatu

Projekt SPOLU sdružuje studenty psychologie, medicíny a postupně i dalších pomáhajících oborů, kteří připravují podpůrná setkávání v zařízeních poskytujících péči lidem s duševním onemocněním. V rámci Projektu spolupracujeme jak se samotnými lidmi se zkušeností s duševními problémy, tak se zdravotně-sociálními profesionály, a cílíme také na veřejnost, pro niž pořádáme osvětové akce.

„Chtěla jsem dělat něco smysluplného a zároveň získat praxi v oboru. Dobrovolnictví mi tohle dává, a často mnohem víc.“

Jak můžete lidi s duševními potížemi podpořit?

 • příprava a realizace volnočasových aktivit na psychiatrických odděleních pro dospělé i děti… zapojení do volnočasových týmů:
  •  tanečně-pohybový,
  •  biblio,
  •  drama,
  •  arte,
  •  muziko,
  •  kogni
 • individuální setkávání s pacienty na psychiatrii
  • … zapojení do klinického týmu
 • osvěta v oblasti duševního zdraví a nemoci
  • … výpomoc s přípravou příspěvků pro facebookovou stránku
  • … pro zkušenější dobrovolníky: zapojení do přípravy workshopů a besed pro širokou veřejnost

 „Naučil jsem se, co znamenají jednotlivá duševní onemocnění a že tito lidé jsou vzorkem běžné populace, na kterou nedává smysl pohlížet jinak.“

V Projektu SPOLU zajišťujeme hospitalizovaným lidem s duševním onemocněním pestré možnosti využití volného času nad rámec aktivit, jež nabízí dané zařízení. Snažíme se tím přispívat ke zkvalitňování a inovaci poskytované zdravotní a psychologické péče, kromě zábavy podporovat také vitalitu, sebereflexi, resilienci či resocializaci pacientů. Zároveň tak obohacujeme vzdělávání studentů pomáhajících profesí o bezprostřední praktickou zkušenost již během studia. Širším cílem je pak napomoci destigmatizaci duševních onemocnění a prohloubení celkové informovanosti veřejnosti o duševním zdraví.

SPOLU je jednoduše srdcová záležitost. Když vidím, jakou radost naše aktivita pacientům dělá, mám z toho dobrou náladu ještě několik dní.“

Kde nás najdete:

Kontaktní osoba: Markéta Hovorková

Telefon: 737 654 149

Email: plzeň@projektspolu.cz; marketa.hovorkova@projektspolu.cz

Akreditace dle zákona o dobrovolnické službě: v rámci Smlouvy o vysílání dobrovolníků zastřešuje TOTEM, z.s.

Školení a jejich typy:

 • vstupní školení v rámci etiky a komunikace se specifiky práce s lidmi s duševními potížemi
 • vstupní zaškolení do aktivit vybraného týmu
 • vstupní proškolení obecně k dobrovolnické činnosti zajišťuje TOTEM, z.s.
 • proškolení k BOZP zajišťuje personál psychiatrického oddělení
 • průběžné intervizní a supervizní setkávání

Další informace:

https://www.facebook.com/projektSPOLU

Smluvní partner: Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín

Statutární zástupce: Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Místo působnosti: Plzeň-Lochotín

Pokud si nejste jistí, zda je tato organizace Vaší srdeční volbou, tak se můžete zaregistrovat jako dobrovolník a my s Vámi probereme, jaký druh dobrovolnictví a jaká organizace (nejen) z našeho seznamu by pro Vás byla nejlepší. Ne všechny totiž stále hledají nové dobrovolníky a můžeme tak společně předejít tomu, že by Vás někdo odmítnul a zkazil Vám tak náladu. Až spolu najdeme tu nejlepší volbu, tak samozřejmě zprostředkujeme i její kontaktování.