ARTEDA, z.s.

Hlavní cíle spolku:

  • Vytváříme příležitosti pro mezilidská setkávání za účelem podpory aktivního spolužití občanů všech věkových kategorií.
  • Podporujeme harmonický a všestranný osobnostní růst každého člověka od jeho narození po celý život formou nabízených vzdělávacích, tvořivých a sebezkušenostních aktivit.
  • Podporujeme začleňování funkčních gramotností do života každého člověka.
  • Naplňujeme principy občanské společnosti a poskytnout prostor filantropickým projektům.
  • Podporujeme a realizujeme aktivity zvyšující schopnost rodiny zvládat náročné životní situace související s výchovou a vzděláváním.
  • Podporujeme a realizujeme programy prevence rizikového chování v rámci a mimo rámec školní docházky, včetně včasné intervence. Podporujeme resocializace skupin obyvatelstva s rizikovým chováním.

Zaujala Vás naše činnost? Podpořte naši organizaci.

Kde nás najdete: Ořechová 8, Plzeň

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Meteláková Pekařová

Telefon: 777 316 631

Email:  lenkamagdalena@gmail.com

Akreditace dle zákona o dobrovolnické službě: NE

V rámci Smlouvy o vysílání dobrovolníků zastřešuje TOTEM, z.s.

Školení pro dobrovolníky a jejich typy: (např.)

Školení dle vnitřních směrnic

Další informace:

https://www.arteda.cz/

Sídlo: Ořechová 8, Plzeň

Statutární zástupce: Mgr. Lenka Meteláková Pekařová

Místo působnosti: Plzeň