Město Stříbro – Bezpečnostní dobrovolník

„Bezpečně dobrovolně ve Stříbře“

Činnost bezpečnostních dobrovolníků je zaměřena na vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek ve městě Stříbře a jeho blízkém okolí.

Bezpečnostní dobrovolníci mají za cíl zvyšovat pocit bezpečí občanů a hostů města Stříbra s podporou:

 • předcházení nežádoucích jevů v oblasti majetku, života a zdraví
 • omezování nežádoucího chování na veřejnosti
 • zapojování veřejnosti do preventivně-bezpečnostních aktivit města Stříbra

Základní postupy Bezpečnostních dobrovolníků:

 • Upozornění
 • Rada
 • Pomoc
 • Dokumentace a fotodokumentace
 • Konzultace a besedy
 • Oznámení

Aktivity dobrovolníků:

 • BESIP

Dobrovolníci pomáhají při bezpečnosti silničního provozu, zejména u přechodů pro chodce při zajištění bezpečné cesty dětí do školy a zpět a dále pak při pomoci městu Stříbro pro zajištění pořadatelské služby u sportovních a kulturních akcí města.

 • PREVENCE OCHRANY MAJETKU

Dobrovolníci chodí v terénu kontrolovat správné zajištění majetku naši spoluobčanů a to zejména rekreačních chat, zahrad. Pokud se na místě zjistí narušení objektu je o tom přenesena informace na složky IZS k jejich dalšímu opatření.

 • BESEDY

Dobrovolníci pořádají formální besedy a zajišťují další neformální setkávání s občany s cílem zajistit lepší informovanost obyvatelstva z oblasti prevence kriminality, z oblasti dobrovolnictví a z oblasti chování v rizikových situacích.

 • PODPORA PÁTRÁNÍ PO NEZVĚSTNÝCH OSOBÁCH, ZVÍŘATECH A VĚCECH. ZAPOJENÍ DO ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ VE MĚSTĚ.

Při zajišťování řešení některých pátracích akcí se jak Policie ČR, tak i Městská policie pravidelně obrací na veřejnost a zde je role dobrovolníků se zkušenostmi při pohybu v terénu i místní a osobní znalostí velmi vítána. 

Dobrovolníci pomáhají i při mimořádných událostech a dlouhodobě podporují občanské aktivity.

Kde nás najdete: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro

Kontaktní osoba: Ing. Vratislav Maňák, PKŘ SEK MěÚ Stříbro

Telefon: 374801111

Email: podatelna@mustribro.cz 

Akreditace u MVČR: ANO

Akreditace dle zákona o dobrovolnické službě: NE

Školení :

Vstupní a následné

BOZP

Poskytnutí první pomoci

Ochrana majetku

Chování za krizové situace

Intervize, Supervize

Besip

Další informace: https://www.mustribro.cz/urad-2/krizove-rizeni/prevence-kriminality/

Statutární zástupce: Martin Záhoř

Telefon: 374801105 / 725 380 747

E-mail: manak@mustribro.cz
Působnost: správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro

Pokud si nejste jistí, zda je tato organizace Vaší srdeční volbou, tak se můžete zaregistrovat jako dobrovolník a my s Vámi probereme, jaký druh dobrovolnictví a jaká organizace (nejen) z našeho seznamu by pro Vás byla nejlepší. Ne všechny totiž stále hledají nové dobrovolníky a můžeme tak společně předejít tomu, že by Vás někdo odmítnul a zkazil Vám tak náladu. Až spolu najdeme tu nejlepší volbu, tak samozřejmě zprostředkujeme i její kontaktování.