Dětský domov Nepomuk

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Pečuje o děti ve věku zpravidla od 3 do 18 let, případně zletilé nezaopatřené osobě do 19 let. Dětský domov, kromě standartní péče, vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. Snažíme se o plný a harmonický rozvoje jeho osobnosti našich dětí s ohledem na potřeby jejich věku. Zapojujeme je do aktivního společenského života v obci.

Jak nás můžete podpořit?

  • Ozvěte se nám!

Kontaktní osoba: Mgr. Roman Suda

Telefon: 371 591 648, 371 591 201

Email:  info@ddnepomuk.cz

Akreditace dle zákona o dobrovolnické službě: NE

Školení pro dobrovolníky a jejich typy: (např.)

  • Školení dle vnitřních směrnic

Další informace:

https://www.ddnepomuk.cz/

https://www.facebook.com/D%C4%9Btsk%C3%BD-domov-Nepomuk-104914807591110/

Smluvní partner: Dětský domov, Nepomuk, p. o.

Sídlo: U Daliborky 278, 335 01 Nepomuk

Statutární zástupce: Mgr. Roman Suda

Místo působnosti: Nepomuk