Křesťanské centrum Logos

Pořádáme akce pro děti a rodiče v Plzni, v Horní Bříze a ve Vlkošově. Sledujte nás na Facebooku nebo na našich stránkách, abyste se dozvěděl, jaké akce plánujeme. Moc rádi Vás uvidíme!

Jsme samostatný křesťanský sbor, který spolupracuje s různými křesťanskými denominacemi, sbory a organizacemi.

Usilujeme o návrat do Bible! Věříme, že Bible je úplné, dokonalé a Bohem inspirované slovo a jako takové tvoří základní pilíř křesťanova života a života církve. Učíme se zkoumat a následovat Bibli.

Laická služba – hnutí laiků (tj. všech členů církve). Laici jsou mocní podporovatelé Boží církve. Zvláště se zaměřujeme na výchovu laických vedoucích. 

Hnutí novosmluvní církve – církev Nové Smlouvy ztělesňuje plnost milosti, pravdy a neomezuje Boží moc.

Trváme na svobodě víry a pravdivé analýze Bible a teologie. 

Zaujala Vás naše činnost? Podpořte naši organizaci.

Kde nás najdete: Hodonínská 978/31, Plzeň

Kontaktní osoba: Maria Juha, MSc.

Email:  kclogosplzen@seznam.cz

Další informace:

http://www.krestanskecentrumlogos.cz/

https://www.facebook.com/KCLogosPlzen

Sídlo: Hodonínská 978/31, Plzeň

Statutární zástupce: Maria Juha

Místo působnosti: Plzeň-město