Rubriky
Dobroakce

Čtvrteční Dny dobrovolnictví 25.4.2024 pomohou i seniorům

První den Dnů dobrovolnictví vybízí dobrovolníky z řad široké veřejnosti nejen pro úklidy či tvoření, ale také pro zapojení do činností, kterými potěšíme seniory.

Hudbou k lepší náladě

Hudba nás spojuje napříč generacemi, přináší radost a pohodu. „Pojďme zažít příjemné odpoledne spolu s muzikálovými, operními a jinými melodiemi. Společně si zazpíváme, zavzpomínáme a přineseme úsměv na tváře klientům Domova pro osoby se zvláštním režimem Petrklíč,“ láká na akci Jana Uhlířová. Akce se uskuteční i díky dobrovolnicím DM I SPŠD Plzeň, které se ujmou pěvecké stránky.

 Organizátoři uvítají pomoc s organizačním zajištěním celé akce. „Dobrovolníci jsou vítanou podporou i v běžném životě domovů pro seniory a tak, pokud uvažujete o tom, že byste chtěli věnovat hodinu týdně třeba povídání, čtení a nebo procházce s nějakým seniorem, přijďte to ve čtvrtek omrknout, seznámit se s týmem a klienty Petrklíče,“ dodává Uhlířová.

Výlet do přírody s Domovinkou

Organizace DOMOVINKA podniká se svými seniory spoustu zajímavých věcí, na překážku jsou však personální kapacity, a to zejména v podnikání častějších procházek do přírody a ve větším počtu klientů, protože téměř každý klient potřebuje pečovatele/asistenta, který by ho vezl na vozíku. „Rádi bychom klientům dopřáli procházku či vyjížďku tentokrát kolem Boleveckého rybníka. Některé klienty bychom dopravili vlastním vozem, s některými bychom jeli MHD,“ upřesňuje náplň DOBROakce a příležitost pro dobrovolníky z řad široké veřejnosti, Eva Stummerová. Sraz s dobrovolníky bude ve čtvrtek v 9.30 h u Velkého Boleveckého rybniku.

Návštěva seniorek třeba právě ve Vaší firmě

Členky Klubu seniorů při Charitní pečovatelské službě Blovice, Sálené Poříčí by měly zájem v rámci „firemního dobrovolnictví“ o návštěvu a představení pracoviště těch, kteří se k akci přihlásí formou besedy. Samozřejmostí by mělo být pomoc s dopravou na místo a zpět. Tento „druh“ akce si seniorky samy vybraly a přály by si poznat dnešní chod ve firmě, která myslí na dobročinnost.

Ženy jsou ve věku kolem 80 let a jsou aktivní s drobným pohybovým omezením. „Najde se zájemce o mezigenerační setkání i na druhé straně, který dokáže zpestřit všední dny mimořádným zážitkem a zprostředkovat svoji činnost ženám, které cca 30 let stojí mimo pracovní proces?“ ptá se za organizátory Michaela Kazdová.

Jak na chytrý telefon, bankovnictví či online formulář? Poradí dobrovolníci ze spolku Moudrá síť

Stáhnout aplikaci, poslat fotku, vyplnit online formulář, poslat email, přetáhnout fotky, připojit Wifi, zvětšit písmo, připojit se na online schůzku, načíst QR kód? S Moudrou Sítí zvládnou senioři cokoli. Poradit se nebo vyřešit svůj problém na chytrém telefonu, tabletu nebo notebooku mohou ve čtvrtek 25.4.2024  v Digitální poraděy v Městské knihovně Plasích.

„Zajímá vás, jak v Moudré síti  fungují dobrovolníci – poradci pro seniory? Ideální čas a místo na společné nahlédnutí pod pokličku tohoto skvělého projektu bude v rámci Dnů dobrovolnictví ve čtvrtek 25. dubna od 13 hodin,“ upřesňuje termín DOBROakce Ivana Eliášová.
Svou účast prosím registrujte: Ivana Eliášová, 770132768, ivana@moudrasit.cz

Detailní informace o všech akcích pořádaných v rámci Dnů dobrovolnictví 2024 v Plzeňském kraji najdete zde.