Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Tři místa v Plzni… tři pohledy na to, jak může vypadat a fungovat komunitní centrum

aneb

Chytili jsme hozenou rukavici a v úterý slavnostně otevírali nové prostory tentokrát pro klienty TOTEM Nová Hospoda.

Minulý týden proběhly v Plzni tři zajímavé akce, které všechny spojoval jednak organizátor TOTEM, z.s. a jednak myšlenka, že září jako začátek TOTEMového roku je třeba společně s klienty a všemi, kteří mají k TOTEMu vztah, oslavit. Každá ze tří akcí byla jiná, probíhala na jiném místě a s jiným programem, ale všechny spojoval moment společného setkávání, bytí spolu.

V úterý 21.9.2021 jsme TOTEMovou štafetu tří akcí odstartovali v na Nové Hospodě přestižením pásky v nových prostorách. Druhý den jsme se pak přesunuli do TOTEMu na Doubravce na zahradní slavnost. Ve čtvrtek jsme v Bolevci završili cyklus slavnostních zahájení při autogramiádě knihy Plzeňské procházky a výlety. Program jsme sestavovali tak, aby si každý příchozí mohl vybrat, co mu je blízké. Společným jmenovatelem ale bylo „být spolu“, naplnit myšlenku TOTEMu jako MÍSTA SETKÁVÁNÍ SE.

Téma budování prostor pro komunitní setkávání s podporou dobrovolnického zapojování v obcích Plzeňského kraje je teď jedním z témat, které rezonuje i na úrovni Plzeňského kraje. Proto jsme velmi vítali, že „štafetu“ po všech pobočkách s námi běžel i náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí pan Rudolf Špoták, a že tak mohl vidět malé i větší prostory a seznámit se s různými způsoby práce s komunitou a se zapojením starší generace. Věříme, že 3 společně strávená dopoledne budou dobrou inspirací pro podporu vybudování „míst pro setkávání se“ a jejich provozování v dalších obcích PK.

Stříhání pásky jako symbol otevření nového prostoru je až poslední slavnostní akt, ke kterému, ale vede dlouhá cesta.  V případě TOTEMových poboček otcem myšlenky mít TOTEM na každém větším městském obvodu byl v roce 2016 tehdejší primátor města Plzně, Martin Zrzavecký, podporovaný Radou města Plzně a ekonomickým náměstkem Ing. Pavlem Kotasem. Chytili jsme tuhle pomyslnou rukavici a pak nastal běh na dlouhou trať, kde si štafetu buď předávali, nebo celou dobu běželi s námi mnozí další. Rozhodujícím okamžikem bylo, že i nově zvolené Zastupitelstvo a Rada města Plzně v roce 2018 vyhodnotilo záměr pro Plzeň a její seniory jako prospěšný. S velkou podporou Mgr. Martina Baxy, gesční náměstkyně Mgr. Elišky Bartákové a zejména radního pro ekonomiku Bc. Davida Šloufa, který často pomáhal řešit „neřešitelné“ mnohdy i nefinanční zádrhele, které samozřejmě na neprošlapaných cestách čekají, jsme v naplňování myšlenky mohli pokračovat. Významnou pomoc jsme dostali od Odboru sociálních služeb MMP a od jednotlivých městských obvodů, kde pobočky vznikaly.

Pobočky aktivně pracovaly, i když ještě neměly své „doma“ a využívaly prostory jiných organizací, i když opatření kolem COVID 19 neumožňovaly osobní setkávání. O to víc jsme se všichni těšili na letošní podzim na zahájení TOTEMového roku a o to víc věříme, že letošní sezona bude plná a SPOLU.

Myslíme, že velkou odměnou nám všem, kteří přispěli k tomu, aby senioři v Plzni měli svůj prostor a zázemí,  byla tato letošní „zahajovací TOTEMová štafeta“, protože ve všech pobočkách svoje „DĚKUJI“ říkali právě senioři a dobrovolníci, pro které byly primárně  TOTEMové pobočky vybudovány.