Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Studenti Gymnázia Rokycany připraví vlastní dobrovolnický projekt

Máme radost, že se s vámi můžeme podělit o skvělou zprávu. V průběhu letních prázdnin jsme navázali spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Rokycany. Rokycanské gymnázium je “Candidate School pro International Baccalaureate Diploma Programme”, tedy usiluje o autorizaci jako světová škola IB. Jako první veřejnoprávní škola v České republice!

Na webové stránce se můžete mimo jiného dočíst: “Gymnázium a SOŠ Rokycany usiluje o podporu studentů jako samostatných osobností, které vnímají nutnost celoživotního učení a které si cení poctivosti, pracovitosti a věrnosti. Podporujeme studenty, aby naplnili svůj potenciál a zároveň podporujeme mezinárodní smýšlení a respekt ke všem kulturám a lidem na celém světě. Našim studentům poskytujeme vhodné vzdělávací prostředí, které podporuje učení, relaxaci, poznávací a fyzické i sociální a tvůrčí dovednosti.”

Těší nás, že spolupráce s Regionálním dobrovolnických centrem Plzeňského kraje má podporu vedení gymnázia. S paní profesorkou Sylvou Krausovou, která dobrovolnické aktivity studentů koordinuje, pracujeme na projektu, v rámci kterého sami studenti vymyslí, připraví a následně zrealizují dobrovolnický program pro některou z rokycanských neziskových organizací. A co více. Svoje aktivity na poli dobrovolnictví budou studenti Gymnázia Rokycany prezentovat na jaře 2022 v rámci Dnů dobrovolnictví v Plzeňském kraji nejen na odborné konferenci, ale především ostatním středoškolákům v regionu.

První studenti dobrovolníci se na Gymnáziu v Rokycanech začali scházet hned se začátkem školního roku. Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje je jim průvodcem, rádcem, mentorem. Naplňujeme tak naše poslání a propojujeme ty, kteří pomoc potřebují s těmi, kteří pomoc nabízejí a rádi pomohou.

Budeme vás o naší nové spolupráci se studenti Gymnázia Rokycany rádi průběžně informovat. Určitě se vraťte!

Studenti se v minulosti zapojili např. do pomoci onkologicky nemocným dětem: