Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Národní dny prevence 2021

Zveme Vás na další ročník odborné konference Národní dny prevence pořádané Městem Plzeň za podpory Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Tato konference se uskuteční ve virtuálním prostředí 6. a 7. října 2021 formou live streamingu, prezentací, videospotů a fotogalerií. Naskytuje se zde tak výjimečný prostor, kde se může již třetím rokem (nejen) široká veřejnost zdarma seznámit s tématy z oblasti prevence kriminality. Nutno podotknout, že se v tomto pojmu neskrývá pouze definování nebezpečných oblastí ve městě, ale také prevence rizikového chování dětí a mládeže zahrnující jejich vzdělávání, protidrogová prevence či prevence kyberkriminality v online prostředí. Celá akce je proto právě vhodná pro ty, kdo pracují s dětmi, jsou zapojeni v mediačních službách nebo ve službách podporující prevenci rizikového chování.

Součástí bude i vyhlášení Ceny prevence kriminality na místní úrovni nebo Národního kola evropské ceny prevence kriminality.

Více na stránkách konference: https://narodnidnyprevence.cz/