Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Pozvánka na Den otevřených dveří dobrovolnictví v Domažlicích

Společně s našimi spoluorganizátory, Sociálně terapeutickými dílnami sv. Josefa v Domažlicích Diecézní charity v Plzni a Kulturním centrem – Pivovar Domažlice, Vás zveme na Den otevřených dveří dobrovolnictví  v Plzeňském kraji, který se tentokrát uskuteční v Domažlicích ve čtvrtek 24. března 2022 v prostorách Komunitního centra v objektu Kulturního centra – Pivovar Domažlice, Pivovarská 10.  Hlavním cílem Dne otevřených dveří dobrovolnictví je propojit ty, kteří pomoc potřebují s těmi, kteří pomoc nabízejí.
Program zahájíme setkáním se studenty středních škol na Domažlicku v čase od 10:00 do 11:30 h.
Představíme dobrovolnictví a také konkrétní příběhy „náctiletých“ dobrovolníků a poradíme, jak zkušenosti z dobrovolnictví mohou pomoci např. při přijímacích zkouškách na vysoké školy či při prvních pracovních pohovorech.
Poté, v čase od 11:30 do 16 hodin otevřeme dveře dokořán všem koordinátorům dobrovolníků a sociálním či komunitním pracovníkům z organizací, které působí v domažlickém regionu, a také dobrovolníkům a zájemcům o dobrovolnictví. Přijďte sdílet radosti i strasti koordinace dobrovolnictví i samotného dobrovolnictví nejen v průběhu pandemie onemocnění covid-19, ale aktuálně také při organizaci pomoci uprchlíkům z válkou zmítané Ukrajiny.

Pozveme také pana starostu města Domažlice a paní vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice.