Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Milostivé léto pomáhá v Plzeňském kraji

Do akce s názvem Milostivé léto, o které jsme již dříve psali, se velmi aktivně zapojuje organizace Člověk v tísni. Díky vypsané sbírce tak pomáhá mnoha lidem zbavit se některých dluhů, které skrze úroky z prodlení a různé poplatky vyrostly do astronomických výšek. Jednou z těch, kterým se dostalo pomoci je i invalidní důchodkyně a zároveň matka samoživitelka s patnáctiletou dcerou. Člověk v tísni jí ze sbírky věnoval 73 000 korun, díky čemuž jí bude odpuštěn dluh v celkové výši 730 000 korun. Pracuje jako ošetřovatelka v domově pro seniory, pobírá invalidní důchod 1. stupně a výživné na dceru. Přesto nezvládá plně hradit své závazky, protože má zvýšené výdaje na stravu kvůli zdravotnímu omezení dcery. Závazků má více. Jednu exekuci se podařilo úspěšně zastavit díky nemravným podmínkám, další závazky pak ukončit díky Milostivému létu. Zbytek již zvládne uhradit sama formou oddlužení.

Člověku v tísni a všem jeho přispěvatelům za to patří velký dík!