Rubriky
Co je u nás v regionu nového Výstava fotografií 2022

MAJÁK 2022 cena pro koordinátory dobrovolnictví

V rámci dernisáže výstavy Příběhy dobrovolnictví v Plzeňském kraji byly poprvé v České republice uděleny ceny Maják, ocenění pro koordinátory dobrovolnictví. Koordinátor dobrovolníků je skutečným “majákem ve tmě”, tím, kdo osvětluje, a tak usnadňuje cestu těch, kteří nezištnou pomoc potřebují k těm, kteří nezištnou pomoc nabízejí. Koordinátor dobrovolníků však nejen propojuje potřebné s dobrovolníky, ale je také strážcem “plamene” v samotném dobrovolníkovi. Koordinátor je dobrovolníkovi mentorem, rádcem, umí pomoci ve chvílích, kdy nastane problém v komunikaci, má a používá nástroje pro ochranu dobrovolníka před případným zneužitím. Práce dobrovolníků by nebyla tak efektivní, kdyby neexistovala profese koordinátora dobrovolnictví. O významu tohoto povolání vypovídá i skutečnost, že složením zkoušky
u autorizované osoby lze získat celostátně uznávanou profesní kvalifikaci Koordinátor dobrovolníků dle Národní soustavy kvalifikací.

Cenu Maják 2022 získaly za celoživotní přínos profesi koordinátora dobrovolníků Jitka Růžičková z Oblastní charity Klatovy a Ludmila Romová z Fakultní nemocnice Plzeň.

V kategorii Skokan roku byli oceněni Martin Košťál a Kateřina Plachá z Trash Hero Plzeň.

Cenu Maják 2022 v kategorii Hrdinové dnešních dnů za koordinaci dobrovolníků v mimořádné krizové situaci při pomoci občanům Ukrajiny prchajícím před válečným konfliktem do České republiky v plzeňském KACPU získali Lenka Procházková, Maria Tatarchuk, Vendula Linková a Martin Pejzl z TOTEMu, a dále Lada Vlčková
a Klára Zachová, koordinátorky pomoci z Diecézní charity Plzeň.

Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, členka Rady města Plzně Veronika Jillichová Nová, starostka městského obvodu Plzeň 1 Helena Řežábová, starosta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup, ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr, ředitelka Oblastní Charity Klatovy Lucie Švehlová a náměstkyně ředitele FN pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová. Ocenění předávala vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje a ředitelka
a předsedkyně Správní rady TOTEM, z. s., Vlasta Faiferlíková.

„Majákové hrnečky“ vyrobily seniorky z Keramiky pro dospělé v TOTEM, z.s, návrh na Maják vytvořili Míša Rubášová a dobrovolník Michal Koláčný.

Předávání ocenění Maják 2022 bylo živě přenášeno a je k dispozici na platfomě YouTube na kanálu TOTEM PLZEŇ.