Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Dny dobrovolnictví na předních stránkách městského webu

Zahájení konference (fotografie: M. Pecuch)

Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji neunikly pozornosti redaktorů webových stránek Města Plzně. Nejvíce je zaujala odborná konference konající se první den akce. „Dopolední část se zaměřila na novinky v legislativě, formy podpory dobrovolnictví ze strany státu a samosprávy, na sdílení zkušeností z managementu a koordinace nebo na firemní dobrovolnictví. Odpoledne zástupci vybraných organizací z celého Plzeňského kraje prezentují konkrétní příběhy.“

Je pravdou, že se (nejen) konference s názvem „Jak chutná DOBROvolnictví“ opravdu vydařila. Po úvodu a přivítání od hejtmana Plzeňského kraje, primátora města Plzně, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast sociální, náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí. Přišla také videozdravice ministra vnitra pana Vít Rakušana a ministra kultury Martina Baxy. Po zahájení konference již přišly na řadu jednotlivé příspěvky od dalších zajímavých hostů.