Rubriky
Co je u nás v regionu nového Vzdělávání a jiné akce

Kurz Fundraising pro koordinátory dobrovolnictví a NNO – pokračování

V rámci semináře zacíleného na témata, jak postavit správnou strategii projektu, kde hledat zdroje a jak je oslovit, vás i v letošním roce 2023 srdečně zveme v 20.11.2023 od 10:00 do 16:00 2023 na setkání se Zdeňkou Marešovou, která převezme lektorskou pochodeň za Simonu Bagarovou, která byla prvních lektorkou, se kterou jste se v loňském roce setkali a nastartovali téma fundraisingu v našich organizacích, učili a získali neocenitelné informace a posilující zpětnou vazbu na naše první fundraisingové pokusy.

Seminář je v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví v Plzeňském kraji – podpora RDC PK 2023 pro účastníky zdarma. Kapacita je téměř naplněna, zbývají 3 poslední místa, tak pokud vás téma financování vaší organizace zajímá, neváhejte a přihlaste se včas.

 Něco o lektorce Zdeňce:

Zdeňka Marešová má ve správní radě Diakonie na starosti rozvoj fundraisingu. Od roku 2017 vede tým péče o dárce na ředitelství Diakonie a má na starosti metodické vedení středisek a škol ve fundraisingu. Řídí Krabici od bot, největší českou sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi. Jak získávat dárce a pečovat o ně se naučila v Člověku v tísni, kde vedla tým telefundraisingu a školila lidi pro street fundraising.  V Diakonii začínala s budováním fundraisingu na zelené louce a může tak nabídnout zkušenosti s fundraisingem ve velkém týmu i v jednom člověku na částečný úvazek. Kromě praktických tipů pro FR kampaně a komunikaci s dárci ráda nabídne radu i v oblasti fundraisingové strategie, při hledání role dárců v rozvoji organizace, prosazování potřebných změn v organizaci a „nastavení“ organizace pro úspěšný fundraising.